Mötesplats Digitala Västerbotten om hållbart ledarskap

Ann Hellenius, en av Sveriges mest uppskattade talare på temat ledarskap och digitalisering, finns med under konferensen, liksom Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Ledarskap, digital transformation och artificiell intelligens är några frågor som tas upp under Årets Mötesplats Digitala Västerbotten, 8–9 december.

Tema för Mötesplats Digitala Västerbotten är Det hållbara ledarskapet i en digital tid. Programmet rymmer även föredrag om digital transformation, innovation och mångfald samt artificiell intelligens och etik. Bland talarna finns Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet och programdirektör för WASP-HS, Ann Hellenius, som är en av Sveriges mest uppskattade talare på temat ledarskap och digitalisering, samt Maria Ekberg Brännström, ansvarig för arbetet med att utveckla IKEA-katalogen mot marknader i 40 länder, för att nämna några av de medverkande.

– Västerbotten befinner sig i ett expansivt skede och det är viktigare än någonsin att vi lär av varandra och höjer den digitala kompetensen både i offentlig och privat sektor för att stärka konkurrenskraft och välfärd. Givetvis längtar vi efter att mötas fysiskt, men det känns naturligt att ta nästa steg och utveckla det digitala konceptet ytterligare med Mötesplats Digitala Västerbotten, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Mötesplats Digitala Västerbotten inleds av Ann Hellenius, som är en av Sveriges mest uppskattade talare på temat ledarskap och digitalisering. ”Det hållbara ledarskapet i en digital tid” är konferensens röda tråd och fokus kommer att ligga på hur vi kan utveckla våra verksamheter i en tid präglad av pandemi och digitala lösningar.

Hela konferensen streamas och deltagarna interagerar via webben.