Hållbar samverkan och delande får miljonstöd

Hemleverans av mat är ett exempel på delningstjänster som kan bli resultat av nytt projekt. Foto: AdobeStock/Viacheslav Iakobchuk.

Miljonanslag från Vinnova ska bidra till hållbar omställning i spåren av coronakrisen. Hemleverans av mat, grannsamverkan och nya marknadsplatser för företag är exempel i ett projekt som leds av Umeå universitet tillsammans med Umeå kommun och lokala företag.

Nya lösningar behövs för att möta både akuta och mer långsiktiga behov i spåren av coronakrisen. Nu finansierar Vinnova 18 projekt med sammanlagt 17 miljoner som ska bidra till en snabb och hållbar omställning inom allt från diagnostik och behandling av Covid-19 till nya lösningar för samordnade hemleveranser och digital turism.

Ett av projekten som får stöd är en delningsplattform, utvecklad i samarbete mellan Umeå universitet, Umeå kommun och flera lokala företag, som får en miljon kronor i stöd av Vinnova. Syftet är att göra det enklare att dela på resurser och öka samverkan, inte minst på lokala orter.

Delningsplattformar

Projektet ska utveckla verktyg för delningsplattformar för till exempel hemleveranser till människor i karantän, samverkan mellan grannar, marknadsplatser för lokala hantverkare, nya sätt för att locka lokala leverantörsföretag till större industri- och byggprojekt, eller nya system för att ge riskgrupper tillgång till butiker och handelsplatser trots smittorisker.

– Genom projektets verktyg kommer organisationer att själva kunna skapa delningsplattformar och genomföra effektiva omställningar, både för att möta kriser och konkurrenstryck, säger Per Levén, projekt- och forskningsledare vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Institutionen kommer att leda projektets teknikutveckling, metodikutveckling och pilottester. Bland pilotanvändarna finns IT-företaget Dizparc som bidrar med skarpa tester av verktyg och plattform.

– Vi tyckte redan vid första anblick att det här verktyget verkade otroligt spännande, och med denna pilot vill vi bidra till att göra det än mer kraftfullt och värdeskapande för de organisationer som i framtiden kommer använda det. Det vi konkret kommer gå in med i projektet är förutom vårt samlade kunnande om digitala verktyg också de intressen och behov som vi vet finns bland kunder där ute, säger Anna Nabb, vd för Dizparc Umeå.

Många vill vara med

Bland pilotanvändarna finns även:

• Umeå kommun som vill hitta nya former av medborgarinteraktion
• Visit Umeå med intresse för lokal handel och nya typer av marknadsplatser
• Vindkraftcentrum med intresse för matchningsplattformar i samband med lokala vindkraftparker
• Röda Korset som vill pröva lösningar för olika typer av hjälpinsatser
• Umeå Studentkår som vill experimentera med nya sätt att skapa studentnytta
• Gårdshem som är en centrumbutik som vill pröva nya värdeerbjudanden och logistiklösningar
• Svenska Försäkringsfabriken som vill pröva verktyget för olika typer av interna omställningar
• Bygdsam Nätradalen som är en ekonomisk förening som vill pröva tjänsten för en ny typ av småskalig turism och destinationsutveckling i sitt lokalsamhälle inom Örnsköldsviks kommun

Projektet pågår från maj 2020 till mars 2021.