AI och datavetenskap växer explosionsartat i Umeå

Antalet professorer ska öka från 6 till 14, doktorander från 20 till 60 och postdoktorer från 8 till 35. Professor Erik Elmroth, prefekt för Datavetenskap vid Umeå universitet, är mycket nöjd med hur datavetenskap växer. Foto: Mattias Pettersson.

Det pågår en expansion inom datavetenskap som saknar motstycke vid Umeå universitet. En av anledningarna är den stora satsningen på AI, autonoma system och programvara.

Institutionen för datavetenskap är i dag utspridd i tre olika byggnader på universitetsområdet och kan beskrivas som en kombination av utvecklingsentusiasm och kreativt kaos. Många nya intressanta människor från hela världen bidrar till att förstärka och vitalisera miljöerna, något som ger stödpersonalen fullt upp under dagarna.

– Under fyra år kommer vi att öka personalstyrkan från cirka 100 personer till en bra bit över 200, och vi har redan vuxit till 130 på drygt ett år. Det är naturligtvis väldigt inspirerande att ha möjligheten att forma en stark institution, med potential att göra mycket stora avtryck såväl inom akademin som i samhället i stort, säger Erik Elmroth, prefekt på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Några exempel på hur arbetskraften ska fördela sig är att man planerar öka antalet professorer från 6 till 14, doktorander från 20 till 60 och postdoktorer från 8 till 35.

Största bidraget till expansionen kommer från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som finansierar de flesta nya professorer, inklusive rekryteringspaket med doktorander och postdoktorer. Därutöver bidrar till exempel Kempestiftelserna samtidigt som de nyrekryterade forskningsledarna förväntas dra in externa medel från andra finansiärer, till exempel EU-medel.

”Vi har en plan för det vi vill skapa inom AI och programvaruområdet.”

Erik Elmroth tycker att rekryteringen av forskare och doktorander går förvånansvärt bra.

– Jag tror att kombinationen av attraktiva rekryteringspaket, uppsökande verksamhet för att hitta och uppmuntra kandidater, samt att kunna visa upp att vi har en plan för det vi vill skapa inom AI och programvaruområdet gör oss attraktiva för välmeriterade professorer, säger han.

Just WASP-satsningen är fokuserad på grundforskning, men det läggs också andra resurser för att stärka utbildningen inom datavetenskap, dels genom universitetets vanliga grundutbildningsfinansiering, dels genom externa satsningar.

– Näringslivet skriker efter datavetare så vi vill låta vår grundutbildning växa så mycket som rekryteringsunderlaget tillåter.

Erik Elmroth tycker att han redan nu börjar se att forskarvärlden både nationellt och internationellt ser på Umeå universitetets forskning inom artificiell intelligens och datavetenskap med mer respekt och intresse. Det bör på lång sikt kunna bidra såväl till mer inflytande, mer externa medel som förbättrade rekryteringsmöjligheter.

– För universitetet som helhet ser jag också en stor potential att nu ta nästa steg. Vi har ett brett universitet där det finns behov av och intresse för AI inom alla fakulteter. Det i kombination med att vi nu rekryterar stark grundforskningskompetens inom AI-området skapar utsökta möjligheter för fakultetsövergripande samarbeten där Umeå universitet kan ta ledande roller nationellt i nya heta områden som AI för humaniora och samhällsvetenskap eller datadriven livsvetenskap.