Fördjupat samarbete i Västerbotten

Rektor Hans Adolfsson och regiondirektör Kent Ehliasson skakar hand.

Nu fördjupas samarbetet mellan Umeå universitet och Region Västerbotten i fyra viktiga fokusområden – kompetensförsörjning, digitalisering och E-hälsa, AI och forskningsinfrastruktur. Nyligen hölls den första partnerskapsdagen som är startskottet på ett långvarigt samarbete som utvecklas i takt med att den växande ömsesidiga nyttan skapas mellan parterna.

Viktiga framtidsfrågor

– Västerbotten är väldigt känt för att vara snabbfotade och jobba mycket tillsammans. Det är kreativt och det händer saker här och den andan är oerhört betydelsefull, menar Regiondirektör Kent Ehliasson.

Under partnerskapsdagen lyftes goda exempel och flera viktiga framtidsfrågor, t ex Northvolts etablering i Skellefteå och hur det kommer att påverka samhällsstrukturen. Här diskuterade bland annat forskare vid Umeå universitet och utvecklingssamordnare vid Region Västerbotten eventuella problem och frågetecken för att kunna lösa kompetensförsörjningen.

– Det är alltid viktigt att skapa nya kontaktnät och jag är övertygad om att den här dagen också bidragit till detta. Jag ser inte det här som ett projekt med tydlig början och slut utan ett långvarigt samarbete, menar Dieter Müller, vice rektor vid Umeå universitet.

Han har redan blivit tillfrågad om Företagsforskarskolan vid Umeå universitet som organiserar och finansierar gemensamma initiativ. Företagarforskarskolan tillhandahåller även visst stöd för att utveckla idéer och ta fram kompletta ansökningar.