Nytt digitalt verktyg ska ge stöd för revisorer

Senseworks medarbetare

Revisorer och ekonomiska rådgivare kan ha stor nytta av digitalisering. Sensework är ett Umeåbaserat IT-företag som utvecklat ett nytt digitalt verktyg för branschen.

Den ökade digitaliseringen i samhället innebär att en mycket större mängd data är tillgänglig för att fatta finansiella beslut. Umeå-företaget Senseworks utvecklar nu plattformen Link, ett molnbaserat dataanalysverktyg som underlättar för revisorer och rådgivare att plocka fram viktiga insikter ur denna data.

– Byråerna sitter på mycket data och kunskap om företagskunderna. Men att sammanställa allt och leverera insikter genom dataanalys är ett stort manuellt jobb. Vi insåg att det behövdes en mer skalbar lösning, säger Alexander Ögren, vd på Senseworks.

Arbetet med Link påbörjades 2019 och har utvecklats till en Software as a Service-lösning, en typ av molntjänst för programvara som kan göras tillgängligt över internet.

Modern teknik skapar fördelar

I Link samlas redovisningsdata och med automation skapas färdiga analyser till användaren. Link har fördelen att kunna jämföra all redovisningsdata, inklusive inrapporterade årsredovisningar från andra företag, för att hitta insikter som är svåra att se när man bara tittar på ett enskilt år och bolag.

Visionen är ett ekosystem för säkert utbyte av rapporter.

– För användarna innebär det här att man kan dokumentera och dela rapporter med team och kunder i realtid. Det är en förutsättning för kontinuerlig revision av företag och att underlätta för rådgivaren att vara proaktiv, säger Alexander Ögren.

Lansering under 2021

I december 2020 tog man in användare efter att ha haft en sluten testning. En bredare lansering av Link planeras under 2021.

Fakta Senseworks

Senseworks är ett Umeåbaserat IT-bolag som får stöd av inkubatorn Uminova Innovation. Teamet har tillsammans lång erfarenhet av arbete inom dataanalys, redovisning, revision och molnbaserade IT-tjänster.