Inbjudan till Skrivarstuga EIC Accelerator den 12 december

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator short application


EUSME Supportkontor arrangerar den 12 december en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan till EIC Accelerator bör läggas upp. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig trygghet och kunskap i de olika momenten.

Målet med workshopen är att förmedla en förståelse för EIC-programmet, ansökningsprocessen och berätta hur expertbedömarna utvärderar projektansökans potential.