Digital Impact North

Med anmälan - Digitalt

  1. Events
  2. Med anmälan - Digitalt

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

#frAIday: AI Art Commissioning

I detta delade talk kommer Paola Torres att samtala med Sarah Cook om att kuratera utställningen Sentient Machines tillsammans med Chat-GPT-3, och om Futureless Festival och idéerna och målen bakom den. Samtalet kommer att fokusera på de utmaningar och den komplexitet som är förknippade med att införa ny konst och utställningar. Vi kommer att utforska […]

Training in the use of machine learning techniques in remote sensing: Part 1

Welcome to the first training session about machine learning techniques in remote sensing. The training is organized by the RESDINET project (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union. Don't forget to register for the second part of the workshop, organized on Thursday 15 February 9:00–12:15. Program 9:00–9:10 Eija Honkavaara, […]

RESDINET–MULTIRISK seminar: Novel remote sensing technologies, modeling and in situ assessment of forest disturbance ecology

Welcome to a scientific hybrid seminar organized by the RESDINET and MULTIRISK projects! What is RESDINET project? RESDINET (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union The goal of the project is to integrate remotely sensed imagery, existing multitemporal geospatial information, data on bark beetle population density, visible infestation […]

Training in the use of machine learning techniques in remote sensing: Part 2

Welcome to the second training session about machine learning techniques in remote sensing. The training is organized by the RESDINET project (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union. Don't forget to register for the first part of the workshop, organized on Tuesday 13 February 9:00–12:15. Program: 9:00–9:50 Training ML models,  […]

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator Short appliccation. EUSME Supportkontor arrangerar den 20 februari en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan […]

#frAIday: AI, design och more-than-human rättvisa

Framstegen inom artificiell intelligens (AI) har mötts av rigorösa analyser av deras sociala och miljömässiga effekter. Men AI-etiklitteraturen har märkligt nog ägnat mycket mindre energi åt att teoretisera rättvisa och ifrågasätta dess ontologiska gränser. Samtidigt har miljöfilosofin tagit rättvisa på allvar, även om den har tenderat att fokusera uteslutande på djur och natur. I detta […]

Digital AI-spaning

Häng med på en kostnadsfri, inspirerande föreläsning som ger dig handfasta tips kring hur du kan skapa affärsvärde i ditt företag med hjälp av AI. Innehåll Vad är artificiell intelligens? Varför är det så viktigt? Hur kan jag komma i gång med AI? Vad kan AI göra för mig och mitt företag? Föreläsare Peter Nordström […]

#frAIday: The Wizard of AI

Warburtons senaste film The Wizard of AI (2023) är en 20 minuter lång videoessä om generativ AI, producerad ett år efter lanseringen av Midjourney v4. Essän behandlar just denna lansering i november '22 som ett historiskt ögonblick i visuella kulturer och kreativa ekonomier och fokuserar på de verkliga effekter som denna teknik fortsätter att ha på konstnärer […]

#frAIday: Kan AI hjälpa till att förstå mänskliga fel?

Analys av mänskliga fel innebär att man försöker förstå vad gick fel vid en incident. En sådan analys blir ännu svårare när det gäller moderna sociotekniska system, där mänskliga operatörer interagerar med komplexa system. Olyckor kan inträffa även med ett fullt fungerande system och rationella operatörer. I sådana situationer kan det vara mycket svårt att […]

Thursday Insights: Accelerera din digitala omställning med hjälp av DIN

Vill du veta mer om hur Digital Impact North kan stötta ditt företag eller organisation med grön och digital omställning? Som en del av Europa i min region presenteras Digital Impact North och de tjänster som vi erbjuder till små- och medelstora företag och offentlig verksamhet som en europeisk digital innovationshub (EDIH). Innehåll i webbinariet: […]

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs