Digital Impact North

Med anmälan - Digitalt

  1. Events
  2. Med anmälan - Digitalt

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

TechTalk: GeoInt – Marktäckegeodata med AI

Tid & plats Tisdag 21 november | kl 11:00 – 12:00 via TEAMS-möte (Inbjudan/länk skickas dagen före) Techtalker William Lidberg, Geoint AB TechTalk Beskrivning Dagens kartor är ritade manuellt från flygbilder och eftersom de nordiska länderna i stort sett täcks av skog så saknas information om vad som finns under träden. Samtidigt ställs allt högre […]

#frAIday: AI-kunskap – vad och för vem?

I takt med att AI-tekniken snabbt utvecklas och integreras i olika aspekter av liv och arbete blir det allt viktigare att veta hur man använder AI-baserade verktyg, men också att ha en grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar. Strategi- och policydokument på både nationell och internationell nivå lyfter fram behovet av AI-kunskaper som ett sätt […]

Webbinarium: Att jobba mot Skogsstyrelsens rasterbaserade geodata-tjänster

Skogsdatalabbet presenterar hur man kan göra för att jobba mot Skogsstyrelsen rasterbaserade geodatatjänster. Lär er om tips och trix och se exempel på hur man gör beräkningar och andra analyser genom egna GIS-program eller REST-anrop. När? Måndag den 27 november kl 10- 11 Var? Via Teams. Länk skickas ut innan. Välkommen med din anmälan senast den 22 november […]

#frAIday: Vän eller fiende? Hur AI utmanar lagens syn på konst

Hur påverkar befintliga lagar AI-baserad konst? Vilka juridiska frågor uppstår i varje steg av AI-produktionskedjan? Allt fler konstnärer använder sig av maskininlärning som verktyg för att skapa konstverk. Samtidigt som vi ser hur nya lagar och policyer utvecklas för att hantera riskerna med AI mer generellt, finns det flera befintliga rättsområden som redan stör detta […]

Användarforum för Skogliga grunddata

Välkommen till årets Användarforum! Den 4:e december genomförs nästa digitala användarforum för Skogliga grunddata. Sista anmälningsdag den 30 november. Anmäl dig här. Program Kl 10-12: Inledning och aktuell information Kl 12-13: Lunch Kl 13-15: Inspirationsföreläsningar

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator short application EUSME Supportkontor arrangerar den 12 december en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan […]

#frAIday: Introduktion till social AI – Att utrusta maskiner med social intelligens

Målet med denna föreläsning är att ge en introduktion till social AI, den domän som syftar till att förstå mänskligt beteende i termer av sociala och psykologiska fenomen. Efter att ha redogjort för de viktigaste idéerna bakom social AI kommer föreläsningen att ge ett exempel på hur denna domän fungerar, från insamling av data till […]

#frAIday: Inlärning och resonemang i AI-system vs hos människor

Om vi kan bygga smarta maskiner, vad skulle det säga oss om naturlig intelligens, t.ex. mänsklig intelligens? Faktiska jämförelser mellan dagens AI-system och mänsklig kognition avslöjar betydande skillnader och begränsningar. AI-system är visserligen utmärkta för specifika uppgifter, t.ex. brädspel, men deras prestanda verkar skilja sig avsevärt från människors när det gäller inlärning, resonemang och anpassning […]

#frAIday: Modellering av människor för lärande simuleringar

I föreläsningen diskuteras olika sätt att modellera mänskligt beteende och dess psykologiska faktorer, t.ex. kognitiva fördomar, för att förklara mänskliga beteenden under kriser. Det kommer att presenteras några interaktiva simulatorer som används för att utbilda befolkningen om översvämningar, epidemier eller rörlighetens inverkan på klimatförändringarna. Det kommer också att presenteras exempel på hur simulatorer eller spel […]

#frAIday: AI Art Commissioning

I detta delade talk kommer Paola Torres att samtala med Sarah Cook om att kuratera utställningen Sentient Machines tillsammans med Chat-GPT-3, och om Futureless Festival och idéerna och målen bakom den. Samtalet kommer att fokusera på de utmaningar och den komplexitet som är förknippade med att införa ny konst och utställningar. Vi kommer att utforska […]

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs