Loading Events

Evenemang

RESDINET–MULTIRISK seminar: Novel remote sensing technologies, modeling and in situ assessment of forest disturbance ecology

14 februari 2024 | 09:00 - 17:00

Welcome to a scientific hybrid seminar organized by the RESDINET and MULTIRISK projects!

What is RESDINET project?

RESDINET (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union

The goal of the project is to integrate remotely sensed imagery, existing multitemporal geospatial information, data on bark beetle population density, visible infestation symptoms linked to outbreak phases, and tree physiology parameters. New tools will be developed for early bark beetle attack identification and for infestation and risk models. The latest advances in drone technologies and image analytical tools will be applied.

What is MULTIRISK project?

MULTIRISK (Digital technologies, risk management solutions and tools for mitigating forest disturbances), funded by the Academy of Finland

The goal of the project is to provide advanced digital technologies and risk management solutions and tools for mitigating forest disturbances caused by spruce bark beetles and storms. The research provides a significant renewal in the science-based risk management of forest disturbances under a changing operative environment and valuable support for climate change adaptation and mitigation.

Detaljer

Datum
14 februari 2024
Tid
09:00 - 17:00
Plats

Digitalt

Arrangör
RESDINET
Pris
Kostnadsfritt

RESDINET–MULTIRISK seminar: Novel remote sensing technologies, modeling and in situ assessment of forest disturbance ecology

14 februari 2024 | 09:00 - 17:00

Welcome to a scientific hybrid seminar organized by the RESDINET and MULTIRISK projects!

What is RESDINET project?

RESDINET (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union

The goal of the project is to integrate remotely sensed imagery, existing multitemporal geospatial information, data on bark beetle population density, visible infestation symptoms linked to outbreak phases, and tree physiology parameters. New tools will be developed for early bark beetle attack identification and for infestation and risk models. The latest advances in drone technologies and image analytical tools will be applied.

What is MULTIRISK project?

MULTIRISK (Digital technologies, risk management solutions and tools for mitigating forest disturbances), funded by the Academy of Finland

The goal of the project is to provide advanced digital technologies and risk management solutions and tools for mitigating forest disturbances caused by spruce bark beetles and storms. The research provides a significant renewal in the science-based risk management of forest disturbances under a changing operative environment and valuable support for climate change adaptation and mitigation.

Detaljer

Datum
14 februari 2024
Tid
09:00 - 17:00
Plats

Digitalt

Arrangör
RESDINET
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs