Loading Events

Evenemang

#frAIday: The Wizard of AI

1 mars 2024 | 12:45 - 13:00

Warburtons senaste film The Wizard of AI (2023) är en 20 minuter lång videoessä om generativ AI, producerad ett år efter lanseringen av Midjourney v4. Essän behandlar just denna lansering i november ’22 som ett historiskt ögonblick i visuella kulturer och kreativa ekonomier och fokuserar på de verkliga effekter som denna teknik fortsätter att ha på konstnärer och designers runt om i världen. Videon i sig producerades med hjälp av generativa AI-verktyg och består till 99 % av bilder och videor som skapats med Midjourney, Stable Diffusion, Runway och Pika. Konstnären är dock noga med att inte ge efter för den ”wonderpanic” som generativ AI ger upphov till, utan använder själva verktygen för att diskutera och kritisera de juridiska, estetiska och etiska problem som AI-automatiserade plattformar ger upphov till.

Warburton har tidigare fått uppdrag från BBC, Tate Modern, Photographers Gallery och Channel 4, ställt ut på Transmediale, Ars Electronica och National Gallery of Australia samt haft residens och föreläsningar på V&A, Somerset House, Carnegie Mellon och Architecture Association School.

Om föreläsaren
Alan Warburton är en mångfacetterad konstnär som specialiserar sig på animation, författarskap och videoessäer, med fokus på CGI, VR, AR, installation och skulptur. Detta verk, som har fått över en miljon visningar, granskar kritiskt datorgrafik och visuell kultur. Warburton doktorerar för närvarande vid Birkbecks Vasari Centre i London, och forskar om digitala bilder och arbete. Konstnären har fått uppdrag av välkända institutioner som BBC, Tate Modern och Channel 4 och har ställt ut sina verk över hela världen.

Detaljer

Datum
01 mars 2024
Tid
12:45 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

#frAIday: The Wizard of AI

1 mars 2024 | 12:45 - 13:00

Warburtons senaste film The Wizard of AI (2023) är en 20 minuter lång videoessä om generativ AI, producerad ett år efter lanseringen av Midjourney v4. Essän behandlar just denna lansering i november ’22 som ett historiskt ögonblick i visuella kulturer och kreativa ekonomier och fokuserar på de verkliga effekter som denna teknik fortsätter att ha på konstnärer och designers runt om i världen. Videon i sig producerades med hjälp av generativa AI-verktyg och består till 99 % av bilder och videor som skapats med Midjourney, Stable Diffusion, Runway och Pika. Konstnären är dock noga med att inte ge efter för den ”wonderpanic” som generativ AI ger upphov till, utan använder själva verktygen för att diskutera och kritisera de juridiska, estetiska och etiska problem som AI-automatiserade plattformar ger upphov till.

Warburton har tidigare fått uppdrag från BBC, Tate Modern, Photographers Gallery och Channel 4, ställt ut på Transmediale, Ars Electronica och National Gallery of Australia samt haft residens och föreläsningar på V&A, Somerset House, Carnegie Mellon och Architecture Association School.

Om föreläsaren
Alan Warburton är en mångfacetterad konstnär som specialiserar sig på animation, författarskap och videoessäer, med fokus på CGI, VR, AR, installation och skulptur. Detta verk, som har fått över en miljon visningar, granskar kritiskt datorgrafik och visuell kultur. Warburton doktorerar för närvarande vid Birkbecks Vasari Centre i London, och forskar om digitala bilder och arbete. Konstnären har fått uppdrag av välkända institutioner som BBC, Tate Modern och Channel 4 och har ställt ut sina verk över hela världen.

Detaljer

Datum
01 mars 2024
Tid
12:45 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.