Loading Events

Evenemang

#frAIday: Kan AI hjälpa till att förstå mänskliga fel?

8 mars 2024 | 12:15 - 13:00

Analys av mänskliga fel innebär att man försöker förstå vad gick fel vid en incident. En sådan analys blir ännu svårare när det gäller moderna sociotekniska system, där mänskliga operatörer interagerar med komplexa system. Olyckor kan inträffa även med ett fullt fungerande system och rationella operatörer. I sådana situationer kan det vara mycket svårt att identifiera orsaken till felet. Som exempel vet vi alla hur lång tid det kan ta att få svar på frågor efter en flygkrasch kan vara. I det här föredraget kommer vi att visa hur AI och logikbaserade resonemang kan hjälpa utredare att utforska de många scenarier som kan förklara olyckan. Vi visar att mänskliga fördomar kan modelleras och användas för att filtrera de möjliga förklaringarna. Detta arbete, som ligger i gränslandet mellan AI och kognitionsvetenskap, ger ett exempel på AI-användning som inte försöker ersätta människan, utan snarare fungera som ett verktyg för att förbättra människan.

Om föreläsaren

Nicolas Sabouret är är professor vid University Paris-Saclay, bedriver sin forskning vid LISN, det tvärvetenskapliga gemensamma institut för digital vetenskap mellan Université Paris-Saclay, CNRS, Inria och CentraleSupélec. Han är också chef för forskarskolan i datavetenskap. Nicolas Sabouret är expert på AI. Hans forskning är inriktad på modellering och simulering av mänskligt beteende simulering, där AI-modeller kombineras med teorier om mänsklig kognition och beslutsfattande från samhällsvetenskap. Hans mål är att bidra till konstruktion av artificiella agenter som antar människoliknande beteenden. Hans forskning tillämpas på olika områden: multi-agent simulering av mänsklig aktivitet för att studera och förutsäga elförbrukning i hushåll; utveckling av konversationsagenter med sociala kompetenser för kundrelationer, för social träning eller för hälsocoachning; modellering och simulering av mänskliga faktorer i kritiska system.

Detaljer

Datum
08 mars 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

#frAIday: Kan AI hjälpa till att förstå mänskliga fel?

8 mars 2024 | 12:15 - 13:00

Analys av mänskliga fel innebär att man försöker förstå vad gick fel vid en incident. En sådan analys blir ännu svårare när det gäller moderna sociotekniska system, där mänskliga operatörer interagerar med komplexa system. Olyckor kan inträffa även med ett fullt fungerande system och rationella operatörer. I sådana situationer kan det vara mycket svårt att identifiera orsaken till felet. Som exempel vet vi alla hur lång tid det kan ta att få svar på frågor efter en flygkrasch kan vara. I det här föredraget kommer vi att visa hur AI och logikbaserade resonemang kan hjälpa utredare att utforska de många scenarier som kan förklara olyckan. Vi visar att mänskliga fördomar kan modelleras och användas för att filtrera de möjliga förklaringarna. Detta arbete, som ligger i gränslandet mellan AI och kognitionsvetenskap, ger ett exempel på AI-användning som inte försöker ersätta människan, utan snarare fungera som ett verktyg för att förbättra människan.

Om föreläsaren

Nicolas Sabouret är är professor vid University Paris-Saclay, bedriver sin forskning vid LISN, det tvärvetenskapliga gemensamma institut för digital vetenskap mellan Université Paris-Saclay, CNRS, Inria och CentraleSupélec. Han är också chef för forskarskolan i datavetenskap. Nicolas Sabouret är expert på AI. Hans forskning är inriktad på modellering och simulering av mänskligt beteende simulering, där AI-modeller kombineras med teorier om mänsklig kognition och beslutsfattande från samhällsvetenskap. Hans mål är att bidra till konstruktion av artificiella agenter som antar människoliknande beteenden. Hans forskning tillämpas på olika områden: multi-agent simulering av mänsklig aktivitet för att studera och förutsäga elförbrukning i hushåll; utveckling av konversationsagenter med sociala kompetenser för kundrelationer, för social träning eller för hälsocoachning; modellering och simulering av mänskliga faktorer i kritiska system.

Detaljer

Datum
08 mars 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.