Loading Events

Evenemang

#frAIday: AI, design och more-than-human rättvisa

23 februari 2024 | 12:15 - 13:00

Framstegen inom artificiell intelligens (AI) har mötts av rigorösa analyser av deras sociala och miljömässiga effekter. Men AI-etiklitteraturen har märkligt nog ägnat mycket mindre energi åt att teoretisera rättvisa och ifrågasätta dess ontologiska gränser. Samtidigt har miljöfilosofin tagit rättvisa på allvar, även om den har tenderat att fokusera uteslutande på djur och natur. I detta kapitel försöker jag övervinna AI-etikens antropocentriska bias och miljöfilosofins biocentriska bias genom att utveckla en antropocen-informerad teori om rättvisa som kan ta hänsyn till tekniska varelser. För att åstadkomma detta jämför jag flera teorier om rättvisa som är gästvänliga mot icke-människor – mångfald, planetarisk rättvisa och socio-ekologisk rättvisa. Efter att ha identifierat optimala funktioner från dessa tillvägagångssätt utarbetar jag en lista över designprinciper och förklarar hur de skulle kunna användas i fallet med en personlig leveransanordning. Jag avslutar med att uppmana AI-etik att omfamna komplexitet, tvärvetenskaplighet och kunskapsteoretisk ödmjukhet i sin strävan efter rättvisa.

Om talaren
Joshua C. Gellers, PhD, är professor vid institutionen för statsvetenskap och offentlig förvaltning vid University of North Florida. Han är också forskare vid Earth System Governance Project, expert vid Global AI Ethics Institute och medlem i IEEE:s arbetsgrupp för designcentrerad människa-robot-interaktion och styrning. Joshs forskning fokuserar på miljöstyrning, rättigheter och teknik. Han har en BA i statsvetenskap från University of Florida, MA i klimat och samhälle från Columbia University samt MA och PhD i statsvetenskap från University of California, Irvine.

Detaljer

Datum
23 februari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

#frAIday: AI, design och more-than-human rättvisa

23 februari 2024 | 12:15 - 13:00

Framstegen inom artificiell intelligens (AI) har mötts av rigorösa analyser av deras sociala och miljömässiga effekter. Men AI-etiklitteraturen har märkligt nog ägnat mycket mindre energi åt att teoretisera rättvisa och ifrågasätta dess ontologiska gränser. Samtidigt har miljöfilosofin tagit rättvisa på allvar, även om den har tenderat att fokusera uteslutande på djur och natur. I detta kapitel försöker jag övervinna AI-etikens antropocentriska bias och miljöfilosofins biocentriska bias genom att utveckla en antropocen-informerad teori om rättvisa som kan ta hänsyn till tekniska varelser. För att åstadkomma detta jämför jag flera teorier om rättvisa som är gästvänliga mot icke-människor – mångfald, planetarisk rättvisa och socio-ekologisk rättvisa. Efter att ha identifierat optimala funktioner från dessa tillvägagångssätt utarbetar jag en lista över designprinciper och förklarar hur de skulle kunna användas i fallet med en personlig leveransanordning. Jag avslutar med att uppmana AI-etik att omfamna komplexitet, tvärvetenskaplighet och kunskapsteoretisk ödmjukhet i sin strävan efter rättvisa.

Om talaren
Joshua C. Gellers, PhD, är professor vid institutionen för statsvetenskap och offentlig förvaltning vid University of North Florida. Han är också forskare vid Earth System Governance Project, expert vid Global AI Ethics Institute och medlem i IEEE:s arbetsgrupp för designcentrerad människa-robot-interaktion och styrning. Joshs forskning fokuserar på miljöstyrning, rättigheter och teknik. Han har en BA i statsvetenskap från University of Florida, MA i klimat och samhälle från Columbia University samt MA och PhD i statsvetenskap från University of California, Irvine.

Detaljer

Datum
23 februari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs