Elastisys partner med Europas största molnleverantör

Erik Elmroth, grundare, Robert Winter, VD och Johan Tordsson, grundare och CTO.

Forskningsbolaget Elastisys blir partner med OVHcloud, Europas största molnleverantör. Partnerskapet stärker det europeiska utbudet av moderna molntjänster och erbjuder GDPR-säker behandling av personuppgifter.

De stora amerikanska molnleverantörerna Amazon, Google och Microsoft har länge dominerat marknaden medan europeiska alternativ varit svåra att hitta. Sommaren 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen “Privacy Shield”-samarbetet mellan EU och USA, vilket gör att överföring av personuppgifter till USA-ägda moln riskerar bryta mot Dataskyddsförordningen (GDPR). Efterfrågan på EU-ägda moln har därför ökat, men stödet för att enkelt kunna konsumera moderna molntjänster som Kubernetes och containers har varit eftersatt.

Partnerskapet mellan OVHcloud och Elastisys kommer därför lägligt. Bolagens kunder kommer kunna erbjudas säkra containertjänster som är fullt kompatibla med europeiska GDPR-krav. Umeåföretaget Elastisys, som vuxit snabbt under de senaste tre åren och gått från 5 till 30 anställda, är glada över att meddela samarbetet.

– Det här kommer särskilt att vara en tillgång för europeiska organisationer i reglerade branscher som sjukvård, finansiella tjänster och offentlig sektor. Kunder får genom det här partnerskapet tillgång till en Kubernetes-tjänst driftad fullt ut på europeisk mark som möter en stor mängd olika säkerhetskrav och regelverk, t.ex. GDPR, PCI DSS, ISO-27001 samt svenska Patientdatalagen (PdL), säger Robert Winter, Elastisys vd.

OVHcloud är med sina 20 europeiska datacenter Europas största molnleverantör. De är medlemmar i GAIA-X, ett samarbetsprojekt ämnat att skapa nästa generations europeiska datainfrastruktur.

– Som en aktiv medlem i GAIA-X initiativet hoppas vi se ytterligare nya innovativa europeiska molntjänster som Elastisys Compliant Kubernetes på marknaden under 2021, vilket verkligen gynnar det europeiska ekosystemet, berättar David Devine, OVHcloud Partner Program Manager för norra Europa.