Hållbara innovationer i gröna näringar får nytt pris

Göran Ståhl och Maria Hedblom

Sparbanksstiftelsen Norrland har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå instiftat ett innovationspris för att uppmuntra studenter och forskare till innovationer som är till nytta för samhället.

– Det är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete att bidra till att förstärka innovationskulturen i norra Sverige, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Det nya priset går under namnet ”SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer – för nyttiggörande inom jord och skog”. Prissumman är på 50 000 kronor och tilldelas personer med en projektidé som ännu inte utvecklats till något kommersiellt. Det kan vara en produkt, en tjänst, en metod eller något annat som i dagsläget inte är känt men som skulle kunna gå att skala upp och genomföra.

– Genom att tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland införa ett innovationspris vill vi bidra till en innovationsfrämjande kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap förvandlas till innovationer i samhället, säger Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stötta forskare och studenter vid SLU Umeå som utvecklat innovativa idéer med potential att accelerera den hållbara utvecklingen inom jord och skog.

– Det känns väldigt viktigt och givande för oss att stötta den forskning som sker vid SLU Umeå. Den är oumbärlig för samhällsutvecklingen, det gäller såväl deras världsledande skogsforskning som forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi kommer starta det här som ett pilotprojekt under 2021 och blir det lyckat återkommer vi varje alternativt vart annat år, beroende på utfall, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Sparbanksstiftelsen Norrland och SLU har tagit fram fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om priset.

  • Att idén är ny.
  • Att den har potential att bli en ekonomiskt hållbar verksamhet.
  • Att den har potential att genomföras
  • Att den påverkar samhället positivt inte bara ekonomiskt utan också socialt och ekologiskt enligt FN:s globala mål.