Morgondagens AI-forskare sätter fokus på människan och ny teknik

Grupparbete vid dator

Robotar, drönare och intelligenta system som samverkar med människan är några av de ämnen som tas upp när 35 doktorander från hela Sverige under WASP-HS forskarskola diskuterar artificiell intelligens med bas i humaniora och samhällsvetenskap. Sju av doktoranderna kommer från Umeå universitet.

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat med 660 miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Syftet är att ge rum för framstående forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhällsvetenskap.

Programmet finansierar ett stort antal doktorander för att ge dem en så god start som möjligt till att bli morgondagens AI-forskare. Den 9-11 februari samlar programmets forskarskola 35 doktorander, varav sju kommer från Umeå universitet, till en konferens där de får diskutera sina studier inom olika ämnen med bas i humaniora och samhällsvetenskap.

Fokus på människa och AI

Doktoranderna inom WASP-HS har stort fokus på det sociala samspelet mellan människa, ny teknik och artificiell intelligens. De studerar vad som händer när människor möter robotar, hur hälsovården förändras med robotar, vilken roll drönare kan spela i människors vardagsliv, hur intelligenta system påverkar människan, hur AI inverkar på politiska uttryck i sociala medier, om AI-system kan ha juridiskt ansvar och olika frågor om medicinsk etik, för att nämna några forskningsfrågor.

Omkring 35 doktorander deltar under konferensen tillsammans med flera forskare som är delaktiga i projekt inom WASP-HS. Ett mål med forskarskolan är att utbilda framtida forskare genom att integrera olika ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap – som filosofi, företagsekonomi, idéhistoria, psykologi och statsvetenskap – med fokus på AI och autonoma system.

– Varje doktorand får möjlighet att presentera sin forskning, vilket kommer att ge en mycket intressant inblick i den bredd som idag ryms inom AI-forskning med bas i humaniora och samhällsvetenskap, säger Christian Balkenius, ledare för forskarskolan och professor vid Lunds universitet.

Förutom att doktoranderna har en lokal förankring vid sina respektive universitet kommer WASP-HS forskarskola att bygga en nationell gemenskap där forskarstudenterna kan lära av och stödja varandra under såväl doktorandstudierna som under deras fortsatta karriär inom AI-området.

Läs mer om WASP-HS