Elastisys får miljonanslag för molnhantering

Robert Winter, vd Elastisys.

Elastisys från Umeå får nära två miljoner kronor av Vinnova för att vidareutveckla en produkt som gör det enklare att hantera mjukvara och data på flera servrar.

Elastisys är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet som får affärsstöd av inkubatorn Uminova Innovation. Elastisys har utvecklat stor erfarenhet av det nya containerbaserade sättet att utveckla och drifta programvara med hjälp av container-plattformen Kubernetes, ett open source-projekt för att hantera den komplexitet som uppstår när mjukvara och data hanteras på flera servrar. Deras tjänst kallas Compliant Kubernetes.

Flera branscher som den offentliga sektorn, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster har starka europeiska lagkrav på sig som dikterar hur de behöver hantera sina data. De behöver köra sin mjukvara i säkra miljöer och i många fall även ha en leverantör av molntjänster som är baserad inom Europa för att uppfylla dessa lagkrav. Det är här Elastisys kommer in i bilden med sin open source-lösning och tjänst Compliant Kubernetes.

Kostnadseffektivare hantering

– Vår tjänst är i dagsläget utvecklad för framförallt större kunder som inte vill dela komponenter i deras driftmiljö med andra. Flera av våra molnpartners har undrat om vi inte skulle kunna utveckla produkten ytterligare så att även mindre kunder kan ta del av den på ett kostnadseffektivt sätt. Det är för att göra just detta som vi nu har fått medel av Vinnova, säger Robert Winter, Elastisys vd.

Projektet som är en del av Vinnovas utlysning för ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” fokuserar på att Compliant Kubernetes-kunder ska kunna dela kontrollplan och därigenom ge en mindre kostsam infrastruktur för den enskilda kunden. Projektet pågår under ett år från april 2020 till mars 2021 och omfattar cirka 2 miljoner svenska kronor.

– Projektet ger oss möjlighet att både hitta fler partners och få en utökad användarbas. Att vi också kan verka för ökad europeisk konkurrenskraft genom att ge ännu fler europeiska företag får möjligheten att dra nytta av de produktivitetsförbättringar som kommer med containerbaserad mjukvaruutveckling på europeiska molntjänster är bara ett ytterligare plus, berättar Robert Winter.

Söker fler utvecklare

Elastisys upplever för tillfället en stor efterfrågan på sina produkter och tjänster.
– Det är full fart i fabriken för oss just nu. Som alltid söker vi utvecklare som kan hjälpa oss att fortsätta med vår produktutveckling. Men vi är även på jakt efter en säljchef för att kunna växla upp ytterligare, säger Robert Winter.