Digitalt läromedel lär barn svensk folkkultur

Ett interaktivt läromedel ska lära små barn mer om svensk folkkultur och folkmusik. Umeåföretaget Musikmedel lanserar Poco och småfolket.

Poco och småfolket är ett läromedel för musik riktat till årskurs 1-3 med möjlighet att arbeta ämnesövergripande med svenska, historia och idrott.

Läromedlet är utvecklat för att väcka nyfikenhet, skapa förståelse och lära barnen mer om svensk folkkultur och folkmusik. Barnen får följa en interaktiv berättelse om hur den lilla figuren Poco tillsammans med en spelman ger sig ut i skogen och möter ett skogsrå, älvor och gårdstomtar. Melodierna som de sjunger och spelar leder till samtal om hur livet var förr i tiden, till rörelse och dans, och till att barnen får lära sig om olika instrument.

Per Fransson, musiker och musiklärare, är grundare och ägare av företaget Musikmedel Future Vision och genom samarbete med spelutvecklingsföretaget The Fine Arc Nordic består teamet av, förutom honom själv, också av Daniel Olofsson och Johanna Forsner.

– Vi tror på att en inspirerande lärare kan förändra världen, ett barn i taget. Därför skapar vi digitala verktyg som hjälper lärare att inspirera med berättelser, musik och spel. Vår plattform Musikmedel.se är ett digitalt bibliotek där vi levererar utbildningsverktyg till lärare som undervisar årskurs 1-6.

Genom åren har Per Fransson fått stöd av inkubatorn Uminova Innovation, något som betytt mycket för företaget.

– Uminova Innovation har under åren framförallt inspirerat och stöttat våra idéer. En viktig insikt Uminova Innovation gett gällande oss är vikten av att ha ett starkt team, något som inte minst Magdalena Lindström, affärsutvecklare på Uminova Innovation, stöttat oss med, säger Per Fransson, som med Musikmedel.se också deltagit i regionfinalen i norra Sverige i entreprenörstävlingen Venture Cup.

Produktionsstöd till läromedlet har getts av Specialpedagogiska skolmyndigheten.