Anna Fredrikson ny fabrikschef på Komatsu Forest

Anna Fredrikson är ny fabrikschef på Komatsu Forest.

Sedan mitten av januari är Anna Fredrikson ny fabrikschef på Komatsu Forest i Umeå. Anna är också den första kvinna någonsin som blir fabrikschef inom den globala Komatsu-koncernen.

– Det har varit min drivkraft att få jobba med det jag tycker är roligt, att jobba med teknik, utan att fundera så mycket på omvärldens förväntningar. Att ledningen valde mig till det här uppdraget trots att jag precis skulle gå på föräldraledighet gjorde det ännu enklare att tacka ja, säger Anna Fredrikson.

Anna Fredrikson har i grunden en maskiningenjörsutbildning och började hos Komatsu Forest 2011 när hon gjorde sitt examensjobb och samtidigt jobbade i produktionen. Därefter började hon på kvalitetsavdelningen där hon under åren har arbetat med bland annat kvalitetsutredningar och produktkvalitet, för att sedan bli chef över kvalitetsavdelningen 2017. Samtidigt tog hon en plats i fabrikens ledningsgrupp och fick inblick i fler avdelningar och funktioner i företaget och hur de fungerar tillsammans.

– Med Annas engagemang, kompetens i olika verksamhetsfrågor, samarbetsförmåga och hennes breda erfarenhet av att jobba med kvalitetsfrågor, som är vårt viktigaste fokusområde, var det ett naturligt steg till den nya rollen som fabrikschef, säger Martin Ärlestig, som i och med detta blir Global Produktionschef.

Förbereder flytt av hela fabriken

Anna Fredrikson tillträdde tjänsten i en mycket händelserik tid. Trots det rådande läget med Corona-pandemin har det varit full fart och företaget har kunnat hålla igång en relativt normal verksamhet trots allt. Dessutom är den stora utmaningen just nu att bibehålla och förbättra den nuvarande produktionen samtidigt som man blickar framåt och förbereder för flytten till den nya fabriken och de förändringar som det kommer att innebära med en ny, modernare produktionsprocess.

– Tack vare bygget av den nya fabriken kommer vi ta ett jättestort steg som ger oss möjlighet att utveckla arbetsmiljön, kvaliteten och processerna vi arbetar i, vilket ger oss en unik möjlighet att höja hela verksamheten, konstaterar Anna Fredrikson.