Digitalt eller träffas på plats – Umeå går före med ny mötesteknik

Digitalt möte med kamera

I framtiden ska det bli enklare att kunna delta digitalt på konferenser, eller vara på plats. Umeå är en städerna som går före i omställningen.

Coronapandemin har påverkat mötesindustrin hårt och fått mötesbokare att omvärdera sina framtida fysiska möten. För att möta kundernas nya behov har nu fem svenska destinationer inlett ett unikt samarbete för att erbjuda möteskunder en rikstäckande lösning för hybridmöten.

Förutom Umeå är det Västerås, Jönköping, Gotland och Malmö som samarbetar för att bli bäst i Sverige på rikstäckande hybridmöten. De framgångsrika mötesstäderna utvecklar nu gemensamt sina destinationer för att möta framtidens hybridmöten.

– Det finns otroligt många fördelar med att välja en hybridlösning för sitt möte. Hybrida möten möjliggör att mötas fysiskt med det så viktiga nätverkandet och kunskapsutbytet, samtidigt som de omfamnar de digitala fördelarna med ett tydligare hållbarhetsfokus med mindre resande, berättar Gabriella Hed Vall, ansvarig för evenemang och stora möten på Visit Umeå.

Ett exempel på digitala möten som öppnat upp i Umeå i och med att coronapandemin stoppat fysiska möten är Teknikfrukost, som är en mötesplats för alla som vill bygga en ännu smartare industri- och teknikbransch i Umeåregionen. Tillsammans med flera andra initiativ med digitala sändningar innebär det att mycket erfarenhet redan samlats i Umeå som kan användas för framtida hybridmöten.

Samarbetet mellan de fem städerna, som går ut på att erbjuda möteskunder en samordning vid planering och genomförande av nationella hybridmöten med deltagare från hela landet, är under uppstart, men ambitionsnivån inom samarbetet är högt.

Förutom gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med arrangörer och anläggningar på respektive ort så planeras inom samarbetet gemensamma säljinsatser för att få möteskunder att lära sig mer om de möjligheter som finns med att arrangera hybridmöten.

Vad som väntar efter coronapandemin vet ingen säkert men mycket pekar på att de fysiska mötena kommer att förändras och redan nu signalerar möteskunder om att de tänker annorlunda för sina framtida möten.