Digital teknik viktig för Skellefteås tillväxt

Bilden från ett tidigare tillfälle när nyheten släpptes om att Northvolt etablerar sig i Skellefteå. Från vänster Christoffer Svanberg, affärsområdeschef Skellefteå Kraft, Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun, Bengt Ivansson, näringslivschef Skellefteå kommun, Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå kommun, Maria Marklund (S), kommunalråd Skellefteå kommun, Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft, Hans Andersson förvaltningschef samhällsbyggnad Skellefteå kommun, Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå kraft, Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun och Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd Skellefteå kommun.

Skellefteå förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Som draglok finns Northvolt med Europas största batterifabrik, IT- och spelbranschen med fyra nya utbildningar inom digital teknik, samt hållbar grön energi.

– Det finns en positiv anda i Skellefteå och en vilja att växa tillsammans. Skellefteå är en mycket bra plats för den nya industrin att växa på. Vi har kunskap, mark och stora tillgångar till grön energi genom bioenergi, vatten och vind. Vi har den värdefulla skogen och träindustrin. Här finns väldigt goda förutsättningar för en hållbar tillväxt, så när Northvolt sökte en etableringsort fanns det ingen som kunde matcha vårt erbjudande, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Förnybar energiproduktion

Seved Lycksell är affärsområdeschef för infraservice på Skellefteå Kraft. Han menar att Skellefteå kommer att kunna hantera den framtida energiförsörjningen på ett galant sätt.

– Vi är mycket väl rustade för den tillväxt vi kan se med Northvolt och framtida underleverantörer. I grunden finns en nästan 100-procentig förnybar energiproduktion. God kapacitet med hållbar och relativt billig energi lockar företag från hela världen. Det finns förutsättningar för att bygga vidare på förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och pålitliga fiberlösningar, säger Seved Lycksell.

IT- och spelbranschen

Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga där Skellefteå kommun tillsammans med andra aktörer, inom och utanför kommunorganisationen, arbetar med att säkerställa den kompetens som näringslivet efterfrågar. För IT- och spelbranschernas räkning har det jobbats strategiskt med utveckling sedan 2014. Här har mycket hänt – bland annat startar fyra nya utbildningar inom digital sektor i Skellefteå i höst.

– Vi jobbar för att stötta näringslivet med allt från en väg in för idébärare till stöd för befintliga företag när de behöver växla upp eller ner och att ge service till företag som vill flytta sin verksamhet till Skellefteå. Några branscher som är särskilt prioriterade är energisektorn, hållbart byggande och trä, mineralutvinning samt IT och spelsektorn, säger Anja Palm, biträdande näringslivschef.

Fler i arbetsför ålder behöver flytta till Skellefteå för att klara tillväxten och efterfrågan från företagen. En viktig del i Skellefteå kommuns arbete är att attrahera nya invånare till kommunen.

– Om vi får en befolkningsökning på 30 000 människor skulle det innebära att vi behöver 14 000 nya bostäder. Redan nu har vi planer för cirka 10 000 bostäder i Skellefteå med omland, så vi skulle behöva 4 000 till. Kommunen har ett stort markinnehav och kan förvärva mer om det skulle behövas. Tidigare har kreditgivare och investerare tittat förbi Skellefteå, eftersom man har tyckt att det var för hög risk att bygga, men det har vänt om helt. Nu konkurrerar många om att få bygga, säger planeringschef Lars Hedqvist.

Marknadschef Helena Renström betonar också att universiteten i Umeå och Luleå är mycket viktiga för Skellefteå.

– Men inflyttarna kommer också från andra länder, och deras kompetens behöver vi ta vara på, säger Helena Renström.