Daniel Skog prisas för avhandling om digital transformation

Daniel Skog

Daniel Skog vinner årets Börje Langefors-pris för bästa avhandling inom informationssystem. Daniel Skog har lagt fram sin avhandling vid Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Priset delas ut av Swedish Information Systems Academy (SISA) för Daniel Skogs avhandling The Dynamics of Digital Transformation, i vilken han ger en förklaring till begreppet digital transformation och hur det kan förstås och studeras i forskning, men också hur det kan hanteras av organisationer i praktisk verksamhet.