Calejo kan vinna pris för hållbarhet hos SCA Obbola

Calejo Industrial Intelligence vd Johannes Holmberg med företagets grundare Carl Johard

AI-företaget Calejo är en av fem finalister till priset Årets hållbara projekt vid CIO Awards 2020.

Nyligen deltog AI-företaget Calejo i en Teknikfrukost arrangerad av Uminova Inovation, Process IT Innovations och Umeå kommun. Nu är företaget nominerat till finalen i CIO Awards 2020 inom kategorin Årets hållbara projekt.

Det är ett projekt med syfte att minska mängden fossila bränslen vid SCA:s fabrik i Obbola utanför Umeå som väckt uppmärksamhet. Målet för projektet är att med hjälp av AI-teknik undersöka möjligheterna att använda den energin som finns i processen på ett mer effektivt sätt och därmed minska behovet av tillskottsenergi i form av fossilt bränsle.

Projektet har påvisat att en AI-baserad modell som byggs och tränas på rätt sätt, kan hitta samband mellan de olika ingående delprocesserna och därmed kan användas för att prognostisera samtliga tillstånd. En optimering av processens styrning visar att en alternativ styrning av sodapannan kan minimera behovet av fossilt tillskottsbränsle.

Finalen i CIO Awards 2020 avgörs den 14 december. Läs om övriga finalister.