AI-bolag från Umeå kvalar in på Europakarta

Shimmercat grundare

Flera Umeåbolag finns med i en kartläggning av det europeiska AI-startuplandskapet. Över 500 AI-startups har kvalificerat sig för att ingå.

Umeåbolagen Adlede, Algoryx Simulation, Codemill, Elastisys, Infobaleen, Prediktera och Shimmercat finns alla med på den nya listan European AI Startup Landscape som täcker startups från Sverige, Frankrike och Tyskland.

Målet med kartläggningen är att ge stora företag och investerare vägledning i deras jakt på AI-lösningar och kompetens, samtidigt som startups får en tydlig plattform och synlighet. Att dessa aktörer kopplas samman ska bidra till att sätta fart på utvecklingen och användningen av AI i Europa.

Alla sju Umeåbolagen har en stark koppling till Umeå universitet med grund i den forskning som bedrivs inom universitetet.

  • Adlede använder AI för att placera digitala annonser i lämpliga sammanhang utan att använda personlig data.
  • Algoryx grundades 2007 av fyra forskare vid Umeå universitet. Tillsammans kombinerade de omfattande kompetens inom beräkningsfysik, matematik, datorgrafik och datavetenskap.
  • Codemill har sin expertis inom digital videobehandling med flera internationella kunder inom media.
  • Elastisys bedriver produktutveckling och konsultverksamhet inom moln- och containerteknologi.
  • Infobaleen har, på forskning vid Umeå universitet, utvecklat en AI-driven plattform som omvandlar transaktionsdata till insikter om kunder och deras beteenden.
  • Prediktera har sina rötter i multivariat dataanalysforskning vid Umeå universitet och företaget Umbio, en avknoppning från universitetet.
  • ShimmerCat är ett startupföretag grundat av forskare från Umeå universitet. Företaget har tagit fram en lösning för e-handelsbranschen som innebär snabbare laddningstider för webbsidor.

Bakom satsningen på den nya Europkartan står AI Sweden, forskningsinstitutet RISE och Ignite Sweden med finansiering av Vinnova, tillsammans med tyska appliedAI by UnternehmerTUM och franska Hub France IA. Varje land har identifierat vilka AI-startups som ligger i framkant och kombinerat dessa i en gemensam lista för att ge en överblick av Europas bästa AI-startups.

– AI är genvägen från ohanterliga datamängder till avgörande klimatåtgärder, självkörande fordon och livsviktiga vårdinnovationer. Denna kartläggning är en del av det unika ekosystem av infrastruktur, digitala plattformar och tillämpningar som RISE är med och skapar just nu, säger Pia Sandvik, vd RISE.

Över 500 startups inom fler än 25 olika sektorer har kvalificerat sig för att ingå i landskapet. Alla använder AI eller bygger lösningar som möjliggör användning av AI, har grundats eller startat om med fokus på AI för mindre än 10 år sedan och har huvudkontor eller grundare baserade i Europa. Utvärderingen har skett med hjälp av kriterier som AI-teknik, skalbarhet, tillgång till och användning av data samt anställdas AI-kunskap.

Nästa steg är att fler europeiska länder presenterar sina AI-startups och kompletterar landskapet.