Codemill skriver avtal med BBC

vice VD, Patrik Jonsson, och vår nya CFO, Karin Bergner.

Codemill från Umeå skriver nytt upphandlingsavtal som leverantör för digital utveckling till nyhetsbolaget BBC.

Avtalet innebär att Codemill har blivit godkänt för att erbjuda BBC tjänster inom de tre kategorierna webbutveckling, backend-utveckling samt data science och maskininlärning.   

Avtalet löper över upp till fyra år med ett värde på maximalt tre miljoner pund årligen.