AR ska få fler att uppleva teknik från science centers

Accelerationsbanan hos Tom Tis Experiment.

Thnx Innovation i Umeå utvecklar tillsammans med Tom Tits och Technichus en interaktiv augmented reality-plattform som kan visualisera naturvetenskap och teknik.

– Det handlar om att utveckla en upplevelse som på ett lustfyllt, lärorikt och innovativt sätt möjliggör att science centers experiment blir tillgängliga för alla, alltid, menar Magnus Jonsson, vd för Thnx Innovation.

Upplevelsen är i form av en öppen interaktiv AR-plattform där AR står för augmented reality, en så kallad förstärkt verklighet, där AR, ofta utifrån en digital skärm eller särskilda glasögon, utgår från den verkliga världen och tillför digitala element för att skapa extra värde.

– Förutom en lösning på tillgänglighetsperspektivet möjliggör även denna interaktiva AR-upplevelse ett förstärkt lärande som komplement till ett fysiskt besök. Genom förstärkt verklighet kan fenomen inom naturvetenskap och teknik, som annars är abstrakta och osynliga för ögat, visualiseras och öppna upp för fördjupat utforskande, fortsätter han.

Sprida till fler

Ambitionen är att plattformen blir tillgänglig för alla science centers i Sverige att ta del av och sprida i sina geografiska områden. Det är en ekonomisk lösning som gör att även mindre science centers kan förstärka sitt utbud av experiment och stödja skolor i användning av meningsfulla digitala verktyg kopplad till skolans läroplan och kursplaner i naturvetenskap och teknik.

För Tom Tits Experiment i Södertälje, Technichus i Härnösand och Thnx Innovation i Umeå blir augmented reality ett sätt att tillgängliggöra och komplettera utställningen oavsett var besökare befinner sig. De tre utvecklar nu Science Center AR Lab, ett digitalt verktyg med interaktiv augmented reality.

– En sak vi lärt oss av den pågående pandemin är att det är viktigt att science center ständigt är aktuella med digitala verktyg. För oss som arbetar i regioner med demografiska utmaningar bidrar även denna lösning till att fler får möjlighet att ta del av det utbud som science center erbjuder, vilket är enormt viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Marcus Claesson, vd på Technichus.

Gör användaren mer aktiv

Utöver problematiken i pandemin finns sedan tidigare en utmaning kring hur de klassiska, laborativa hands-on upplevelserna ska möta digitaliseringen på ett meningsfullt sätt. Även där kan AR vara en del av lösningen och Cecilia Ekstrand som är projektledare och senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits menar att detta är vägen att gå även efter pandemin:

– Vi tittar mer och mer på hur vi kan använda vår innovativa styrka i den digitala världen. Med hjälp av AR kan sådant som är abstrakt visualiseras och den interaktiva delen av lösningen gör att användaren blir aktivt delaktig i utforskandet, säger Cecilia Ekstrand.

Satsningen finansieras av Vinnova och lösningen ska stödja skolor i användning av meningsfulla digitala verktyg kopplade till deras läroplan och kursplaner.

Ambitionen är att plattformen blir tillgänglig för alla science centers och att verktyget fylls på med fler experiment efter hand. Innan slutet av mars 2021 räknar Tom Tits med att kunna lansera en version bestående av 2–3 experiment.