Anneli Ågren om kartframställning med hjälp av AI

Från 115 till 5 år, AI-teknologi gör det möjligt att kartlägga skogar snabbare

Anneli Ågren är ledare för en forskargrupp på Sveriges lantbruksuniversitet som använder artificiell intelligens för att utveckla nya kartor från laserdata. Arbetet bidrar till ökad förståelse för skogens ekologi och skötsel. Projektet syftar till att skapa en uppdaterad kartläggning av Sverige med en hastighet som tidigare var otänkbar genom att använda AI-metoder som tolkar laserdata.

Ågrens arbete öppnar vägen för en framtid där kartor inte bara är rika på detaljer utan också snabbt framställda. Dessa kartor utgör en oumbärlig källa till insikter om vår omgivning och miljö. Den mångsidiga användbarheten av dessa kartor har potential att gynna både den offentliga och privata sektorn inom bland annat skogsbruk, infrastrukturprojekt och klimatforskning.

Digital Impact North är stolta över att ha Anneli Ågren inom nätverket då hon är en värdefull resurs med många lärdomar från sin forskning om skogens mark och vatten.