Marcus Strandgren om UX labbet vid Umeå Universitet

Marcus Strandgren är Universitetsadjunkt vid Institutionen för informatik och ansvarar för .lab testbädden vid Umeå universitet. I videon berättar Markus om testbädden och hur den kan komma till användning. Syftet med UX-labbet är att testa och utvärdera användbarheten och användarupplevelserna för att skapa mer intuitiva och användarvänliga produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar olika användarscenarier för att samla in data om användarnas interaktioner med produkterna eller gränssnitten.