Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för ProcessIT Innovations

Pär-Erik Martinsson, CEO och Per Levén, CSO vid Process IT Innovations med Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens landshövding.

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson blir ny ordförande för centrumbildningen ProcessIT Innovations. Hon ser fram emot att främja regionens innovationskraft inom basindustrin.

Helene Hellmark Knutsson har 20 års politisk erfarenhet från alla nivåer i samhället; kommun, landsting, regering och riksdag. Idag är hon landshövding i Västerbotten samt aktiv i flera styrelser, bland annat som ledamot i IVA, Kungl. Ingenjörsakademin. Från och med maj 2022 är hon även ordförande för ProcessIT Innovations, ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. 

– Jag brinner för utveckling och framtidsorienterat förändringsarbete och ser med spänning fram emot att gå in rollen som ordförande för ProcessIT. Tillsammans med styrelsen och medarbetarna ska vi fortsätta att främja innovationskraften i vår region, säger hon.

Helene Knutsson välkomnas av rektorerna vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet:

– Vi välkomnar ordförande Helene Hellmark Knutsson vars djupa förståelse för det svenska och europeiska ramverken för forskning och innovation kommer väl till pass här, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– Helene Hellmark-Knutsson har bland annat mot sin bakgrund som minister för högre utbildning, en god förståelse för akademins roll och betydelse. I sin roll som landshövding är hon också en viktig drivkraft i den pågående samhällsomvandlingen i vår region. Jag är övertygad om att Helene genom sitt ledarskap och engagemang i ProcessIT Innovations kommer att kunna bidra till en fortsatt ökad samverkan mellan industri och forskning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Helene Hellmark Knutsson efterträder Björn O. Nilsson, fd landshövding i Norrbottens län.