Ytterligare ett startupbolag på AI-topplistan

Porträttbild av Andreas Theodorou som står vid en talarstol. En ljusblå bakgrund och VeRAIs logotype syns i nedre vänstra hörnet. Andreas har mörkt hår och glasögon på bilden.

Varje år görs en europeisk kartläggning av etablerade AI-startups som ligger i framkant. I år kvalade ytterligare ett företag med grund från Umeå universitet in på listan, VeRAI. – Vi är så glada över att bli utvalda till detta, säger Andreas Theodorou, forskare inom ansvarsfull AI och grundare till VeRAI.

AI Sweden, Ignite Sweden och RISE har gått samman för att välja ut de bästa AI-startupbolagen som kan hjälpa till att påskynda och bidra till tillämpningen av AI i Sverige och Europa. Syftet med initiativet är att visa vilka aktörer företag kan lita på och vända sig till för att få stöd i sin utveckling av tekniska lösningar. I år har över 270 ansökningar har kommit in från enbart Sverige och nu står det klart att 26 företag kvalificerat sig på listan, ett av dem är Umeå-företaget VeRAI. VeRAI är ett avknoppningsbolag med grund från institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Företaget fokuserar på konsulttjänster som rör etiska, samhälleliga, juridiska och organisatoriska aspekter av utveckling, användning och användning av artificiell intelligens.

– Samhället ställs inför nya teknologiska innovationer och vi på VeRAI kan hjälpa till med att säkerställa så att företags AI-lösningar är pålitliga och robusta, med ett stort fokus på ansvarsfull och etisk AI. Företaget bygger på framstående forskning inom området och vi riktar oss till aktörer inom både samhälle och näringsliv, säger Andreas Theodorou.

Spännande framtid

VeRAI arbetar för att skapa ett verktyg som ska genomföra en djupgående bedömning av företagssystem, genom att beakta socio-etiska värden både i modellen, utvecklingen och i användningsprocessen. Användare av deras verktyg kan sedan identifiera den sociotekniska kontext som kan vägleda deras bedömningsprocess, hantera nödvändiga bevis och tillhandahålla en poängsättningsmekanism.

– Vi håller på att alfa-testa det med utvalda industriella och offentliga partner. Vårt mål är att undanröja hinder, såsom kostnader och brist på expertis, för att genomföra etiska bedömningar av AI-lösningar säger Andreas Theodorou.

För en bättre samverkan

European AI Startup Landscape fungera som en kvalitetsstämpel för de utvalda startupbolagen och ge viktig information till företag, investerare, myndigheter och akademin. Startupföretag är viktiga då de förmedlar nödvändiga lösningar inom den senaste tekniken. På listan finns sedan tidigare flera bolag från Umeå med bas från universitetet med nära koppling till forskning. Adlede har nyligen tagit fram en digital annonsplattform till flera danska mediahus. Codemill utvecklar system till BBC, The Guardian och Pro Sieben. Med från Umeå finns även Infobaleen som utvecklat en AI-driven plattform vilken omvandlar transaktionsdata till insikter om datorgrafik och datavetenskap. Shimmercat som tar fram smarta e-handelslösningar och Prediktera med rötter i multivariat dataanalysforskning. Här finns också Algoryx som nyligen även kommit med i ett acceleratorprogram i Silicon Valley och Elastisys som erbjuder en säker container-plattform för moln-applikationer med regulatoriska krav.

För mer information: läs mer om European Startup Landscape eller kontakta Andreas Theodorou.