Bör och kan vi betygsätta studenter med AI-verktyg?

White cyborg on blurred background using thin line customer satisfaction rating

Skulle du låta en robot bestämma om du ska få din examen? Hur ska den då styras? Studenter, lärare och allmänhet ska fördjupa sig i frågan under AutogrAIde – ett hackaton onsdagen den 19 januari där Umeå universitet använder ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

– Det finns intressanta möjligheter med artificiell intelligens, men vi måste vara mycket försiktiga när det gäller att diskutera AI för betygsättning, säger projektledare Loïs Vanhée, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

I dag används redan många automatiserade verktyg för att underlätta i lärandemiljön. Nu är frågan; kan man använda AI-teknik som stöd för betygsättning och bedömning av studenter och hur kan vi i sådant fall göra det? Vilka är fördelarna och vilka är svårigheterna? Frågeställningen kommer att lyftas under AutogrAIde, ett universitetsövergripande hackaton.

Känsligt ämne

– Det är viktigt att vi diskuterar dessa frågor på en universitetsövergripande nivå. Det är ett känsligt ämne som är kopplat till såväl juridiska som etiska, pedagogiska och sociala frågor, säger Loïs Vanhée. 

Hackatonet syftar till att utveckla studenternas medvetenhet, kritiska tänkande och ansvar i frågan tillsammans med lärare och deltagare även utanför universitetet.

– Tekniska frågor är bara en aspekt av detta hackaton. Vi hoppas kunna lära oss av deltagarnas kunskaper och synvinklar – om betygsättningen ska förändras måste allas röster göras hörda, säger Loïs Vanhée.

Hackaton – mer än bara programmering

Vanligtvis är hackaton ett evenemang där experter samlas i samarbetsgrupper och arbetar intensivt för att försöka lösa ett konkret (programmerings)problem. Loïs Vanhée förtydligar att numera handlar hackaton om mer än bara programmering.

Under detta hackaton ska deltagarna inte bara diskutera, utan också arbeta med olika uppgifter. Det blir ett engagerande och spännande samarbete där deltagarna får möjlighet att utveckla olika lösningar.

– Jag hoppas att deltagarna ska återvända hem och säga ”vi hittade en möjlig användning av AI för betygsättning och min synpunkt tillförde något viktigt till diskussionen”. Man behöver inte vara datavetare för att ha viktiga saker att säga om AI och dess användning i samhället, säger Loïs Vanhée.

Loïs Vanhee står i en sal. Han har skägg och en grå tröja.

Loîs Vanhee, lektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, är projektledare för Autograide.

Universitetsövergripande

Eftersom AI håller är en allt viktigare samhällsfaktor så måste diskussionerna om AI belysas från flera olika synvinklar. Rådet för artificiell intelligens vid Umeå universitet, RAI, arbetar för att stärka och utveckla tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom AI vid universitetet och de har finansierat projektet.

– Vi uppmuntrar samarbete över ämnesgränserna när det gäller AI eftersom detta område måste belysas från flera olika håll, säger Katrine Riklund, prorektor och ordförande för RAI.

Autograide är ett samarbete mellan sex institutioner Hackatonet är ett universitetsövergripande samarbete mellan sex institutioner – datavetenskap, Designhögskolan, pedagogik, informatik, filosofi och juridik. Genom att Umeå universitet i framtiden skapar fler tvärvetenskapliga evenemang kan heterogena grupper mötas och diskutera viktiga frågor som gynnar forskning och beslutsfattande.

– Inkluderande mångfald är nyckelbegreppet här, säger Loïs Vanhée.

Anmäl dig till AutogrAIde Hackaton. Sista anmälningsdag är 1:a januari.

Läs mer om Autograide Hackaton här.