Västerbottens bredband i Sverigetopp

Västerbotten på topplista över bredband.

Snabbt bredband är en förutsättning för stabil tillväxt och fler företag. Västerbotten ligger i topp i Sverige.

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2019 visar att 84,61 procent av hushållen i Västerbotten har tillgång till fast bredband via fiber eller fiber-LAN. Det innebär en ökning med 1,91 procent jämfört med 2018. Snittet för riket är 80,46 procent.

Bland Västerbottenskommunerna har den största bredbandsutbyggnaden skett i Vilhelmina, Robertsfors och Bjurholm. I Vilhelmina har andelen med tillgång till fast bredband via fiber ökat med 9,23 procent, i Robertsfors med 5,23 procent och i Bjurholm med 3,55 procent.

”En grundförutsättning för att regionen ska ha fortsatt stabil tillväxt.”

– Det är fantastiskt roligt att Västerbotten fortsatt tillhör Sveriges bredbandstopp, säger Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator vid Region Västerbotten. Tillgången till god infrastruktur är en grundförutsättning för att regionen ska ha fortsatt stabil tillväxt och för att vi ska kunna locka fler större företagsetableringar till Västerbotten.

Störst tillgång på bredband via fiber finns i Stockholm (89,87%). På andra och tredje plats ligger Gotland (87,61%) och Västerbotten (84,61%).