Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

Transformationspodden

I ett nytt avsnitt ur Transformationspodden pratar Hello Futures Petra Liuski med psykologen Sandra Lindström om arbetsmiljö när jobbet blir digitalt.

Sandra Lindström har startat företaget ACT NOW ur en frustration över att många blir sjuka på sina arbetsplatser när det med enkla medel hade kunnat förhindras.

I samtalet reder Sandra Lindström ut skillnaden mellan organisatorisk och social arbetsmiljö, hur man kan arbeta med sin arbetsmiljö och hur det faktum att vi möts allt mer digitalt påverkar oss.

Hello Future är en digital transformationsbyrå med kontor i bland annat Skellefteå, Umeå och Stockholm. Byrån arbetar för att digitaliseringen ska bli en positiv kraft för alla, som lyfter samhället istället för att driva isär det.

Lyssna på podden Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?.