Umeås nya science center Curiosum smygöppnar

Curiosum

Umeås nya science center Curiosum smygöppnar sina dörrar, bland annat med en högteknologisk domteater.

Det 110-åriga träsliperiet har omvandlats till en magisk värld för vetenskap, teknik och utforskande. Museet har dessutom fått en högteknologisk domteater som tillbyggnad. På insidan erbjuds aktiviteter för hela familjen, även om det initialt sker under Covid-19-anpassningar.

I höst kommer Curiosum kunna erbjuda sina besökare virtuella resor till flyktingläger i världen i utställningen Shelter, hissnande rymdfärder i den omslutande domteatern, fascinerande kemiexperiment, programmering, och mycket annat. Allt i det lilla formatet för att både värna om besökares och medarbetares trygghet och ge tid för en dynamisk utveckling av den nya verksamheten.

Invigningen av Curiosum, som ursprungligen var planerad till hösten 2020, har skjutits fram till våren 2021 på grund av covid-19.

– Vi planerar att genomföra vårt invigningsprogram under en längre period våren 2021. På så sätt kan vi gradvis uppmärksamma de olika miljöerna och de nya aktiviteterna. Dit hör bland annat ett nytt utbud av filmer och föreställningar i domteatern, en ny interaktiv utställning om digitala specialeffekter i film och ett öppet FabLab med ännu fler möjligheter att experimentera och utforska. Men det förutsätter förstås att covid-19-läget har stabiliserats, säger Madelen Bodin, föreståndare för Curiosum.

Domteatern har ett unikt och dynamiskt yttre som speglar verksamhetens högteknologiska inre.

Efter ett transformationsprojekt har det gamla sliperiet blivit Umeås nya besöksmål för vetenskap, teknik och utforskning. Kronan på verket har varit tillbyggnaden av den vackra domteatern – ett projekt som arkitektbyrån White i Umeå har arbetat helhjärtat med tillsammans med ljusdesigners från White i Göteborg.

Kupolens yttre skikt består av 475 perforerade, triangulära aluminiumkassetter som fångar upp och reflekterar omgivningens, dygnets och årets växlande ljus och färger. Fasadens industriella karaktär förbinder kupolen med platsens historia och huvudbyggnadens ursprungliga användning som mekanisk industri. De geometriska formerna knyter an till den upprepade symmetrin i materiens innersta hjärta, till matematik, teknik och den mörka stjärnglittrande himmel.

– Domteatern har ett unikt och dynamiskt yttre som speglar verksamhetens högteknologiska inre. Precis som verksamheten korsar gränser, skapar samverkan och väcker nyfikenhet gör även exteriören det. Fasadens skiftande ljus- och färgspel väcker nyfikenhet om vad som döljer sig där inne, säger Anna Hedlund, arkitekt på White i Umeå.

– En rad fasta scenarier har programmerats, vilka verksamheten har att välja bland. Det finstämda grundscenariot är statiskt, medan ett dynamiskt scenario med ett försiktigt skimmer i toppen kan aktiveras för att kommunicera för förbipasserande att det pågår aktivitet inuti domen just nu. Vidare finns en handfull effektfulla temascenarier att tillgå, ämnade att användas under kortare perioder, bland annat Norrsken, Pride och Meteor, säger Viktor Martinsson, ljusdesigner på White i Göteborg.