Umeå – föregångare som klimatneutral stad

Umeå kommun Väven

EU-kommissionen har nu meddelat att Umeå är en av de utvalda städerna i EU:s mission för 100 klimatneutrala städer. Umeå blir därmed en föregångare för städernas klimatomställning i Europa.

– Det här ger oss bättre förutsättningar att ta nästa stora steg i omställningen tillsammans med näringslivet, universiteten och civilsamhället. Vi gör det här för att det ska vara möjligt att leva gott i ett hållbart växande Umeå, säger Janet Ågren, ordförande i planeringsutskottet, Umeå kommun.

Hela 337 städer från samtliga medlemsländer ansökte för att bli en del av satsningen. 13 av ansökningarna kom från Sverige.  Nu har 112 städer, varav sju svenska, valts ut som föregångare i klimatomställningen för Europas städer.

– Den gröna omställningen är på väg över hela Europa just nu. Men det finns alltid ett behov av banbrytare, som sätter upp ännu högre mål för sig själva. Dessa städer visar oss vägen till en hälsosammare framtid. Vi kommer att stötta dem i detta! Låt oss börja arbetet idag, säger Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande.

Umeå får förtroendet

Kommissionen kommer bland annat att bjuda in städerna att utveckla så kallade Climate City Contracts, ett europeiskt klimatkontrakt för städer. Inspirationen är hämtad från Klimatkontrakt 2030 som har utvecklats i Sverige och som Umeå redan har skrivit under.

– Det här är stort för oss! Vårt långvariga engagemang tillsammans med de andra städerna i Viable Cities och Klimatkontrakt 2030 har varit en förebild för den europeiska satsningen och nu får vi förtroendet att bli en av de 100 föregångarna. Det är jag väldigt stolt över, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S).

Planer för investeringar

Den europeiska satsningen stärker och bygger vidare på de planer och åtgärder som redan är påbörjade för klimatomställningen i Umeå. De stora utmaningarna är identifierade och nu pågår arbetet med att knyta investeringsplaner till dem.

För Umeås del handlar det till exempel om

  • hållbart resande
  • cirkulärt, energieffektivt byggande
  • mindre plast i avfall som går till förbränning
  • hållbara transporter, där elektrifiering är en viktigt del.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida.

Information från EU

Pressmeddelande