Startups från hela Europa vill till Skellefteå

Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator på Skellefteå Kraft, är med och leder satsningen på startups inom förnybar energi. Fotograf är Paulina Holmgren

42 startupbolag från över 20 länder ville vara med i energisatsningen Accelerate Skellefteå. Nu har fem valts ut.

Under sommaren har Europas bästa företag och innovatörer haft möjlighet att skicka in sina bästa idéer inom hållbara energilösningar till Accelerate Skellefteå – ett samarbete mellan Skellefteå Kraft, EIT InnoEnergy och Skellefteå Science City, som erbjuder startups med idéer inom energilagring, mobilitet och elektrifiering att delta i ett utvecklingsprogram.

42 ansökningar från över 20 länder har kommit in. Ansökningarna har kommit från länder som Turkiet, Estland, Italien, Ungern, Schweiz, Finland, Belgien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

– Ansökningarna har också visat på både bredd och kvalitet, och urvalsarbetet har därmed varit både extra roligt och extra tufft, säger Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator på Skellefteå Kraft, som har varit med och gjort urvalet.

Den tuffa gallringsprocessen har nu resulterat i att fem startups har antagits till Accelerate Skellefteå.

Dessa bolag, som i ett inledande skede inte kommer att offentliggöras, utvecklar tjänster eller produkter inom såväl mobilitet och flexibla elnät som energilagring. Det handlar till exempel om att lösa framtidens stora behov när det kommer till laddning av fordon och att skapa en ny roll för konsumenterna i framtidens elnät.

Samtliga utvalda bidrar till ett samhälle som drivs av 100 procent förnybar energi.

– Samtliga fem utvalda aktörer har stor potential att nå kommersiell framgång och erbjuder lösningar som alla bidrar till att skapa ett samhälle som drivs av 100 procent förnybar energi. Nu ska det bli fantastiskt intressant att inleda utvecklingsarbetet här i Skellefteå, säger Ann-Christine Schmidt.

De fem bolagen kommer, med start under hösten 2020, att genomgå ett tolv veckors program, då de kommer att få stöd i form av coachning av resurser på Skellefteå Kraft och av externa affärsutvecklare för att utveckla och accelerera sina idéer.

– Att det har kommit in ansökningar från Europas alla hörn visar att Skellefteå är en viktig hubb för produktion av förnybar energi och innovationer som möjliggör ett hållbart samhälle. Utvecklingen här i Skellefteå har bara börjat och de fem utvalda bolagen har nu alla möjlighet att vara en del av den här resan, säger Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy Scandinavia.