AI viktigt för Sveriges lantbruksuniversitet

AI öppnar upp möjligheter långt utanför vår föreställningsförmåga; de som kanske är omöjliga att ta vara på för en ensam aktör, säger SLUs rektor Maria Knutson Wedel. (Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU)

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, blir partner med AI Innovation of Sweden, en nationell satsning som ska fungera som en motor i den svenska AI-utvecklingen.

SLU har tecknat avtal med Lindholmen Science Park AB om samverkan inom AI Innovation of Sweden från den 23 september 2020 till och med den 31 december 2021.

Avtalet innebär att SLU blir partner i AI Innovation, ett svenskt nationellt centrum för utvecklande av artificiell intelligens (AI). Därigenom blir SLU del av en viktig och spännande teknikutveckling nationellt och internationellt, och får ökade möjligheter att utveckla sin verksamhet.

AI öppnar upp möjligheter.

– När man krokar arm och gör något tillsammans blir ofta det omöjliga nåbart. Det gläder mig därför att vi kommer att samverka i en kraftsamling som denna inom just AI. AI öppnar upp möjligheter långt utanför vår föreställningsförmåga; de som kanske är omöjliga att ta vara på för en ensam aktör,säger SLUs rektor Maria Knutson Wedel i en kommentar.

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning som ska fungera som en motor i den svenska AI-utvecklingen. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser, t ex den “datafabrik”, som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och samlokaliseringsplatser där målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang. Mer än 40 organisationer och företag inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet deltar.