Smältverket som återvinner din gamla mobiltelefon

Linn Andersson, platschef Boliden Rönnskär.

Bolidens smältverk Rönnskär utanför Skellefteå är en av världens största återvinnare av metall från datorer och mobiltelefoner. En ny anläggning ska göra processen än mer effektiv.

Boliden Rönnskär är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och även världsledande på återvinning av elektronik, med ambitionen att ständigt utvecklas. De senaste stora projekten är en ny effektiv lakningsanläggning och ett unikt slutförvar för processavfall.

I smältverkets lakningsanläggningar återvinns koppar, bly och andra metaller för att bli produkter som blytackor, kopparkatoder, silvergranuler och guldtackor. Det material som inte går att göra produkter av kommer att deponeras i ett djupförvar.

– Fokus den närmaste tiden ligger på att ta ut mer metall ur våra material och få ut dem i produkter. Där är den nya effektiva lakanläggningen den viktigaste delen, som gör att vi kan återvinna 80 procent av metallen.

Ny förvaring under jord

Samtidigt byggs ett nytt förvar under jord för det som inte går att återvinna ur uttjänta datorer och mobiler.

– Underjordsförvaret kommer att bli unikt, det finns inget liknande i världen. Det närmaste man kommer är slutförvaring för kärnbränsle. På 330 meters djup kommer det att ligga en lång väg med utstickare till 200 meter långa och 15–17 meter höga förvarsrum som liknar berghallar eller salar. Utrymmet ska täcka behovet av förvaring i minst fyrtio år framåt, berättar platschef Linn Andersson.

En lösning för kommande generationer

Linn Anderson berättar att ansvar och omsorg om miljön för framtiden är en mycket viktig fråga för Boliden Rönnskär.

– Vi vill jobba på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt, och djupförvaret är den säkraste lösning som finns för att ta hand om de restprodukter som vi inte kan göra produkter av, till exempel arsenik, kvicksilver och kadmium. Att bygga förvar för 10–15 år är inte hållbart; vi bygger för att förvara materialet för evigt och försluta förvaret på ett sådant sätt att det inte behöver övervakas. Det är en lösning som kommande generationer inte kommer att behöva ta ansvar för, och det känns jättebra, menar hon.

Rönnskär är Bolidens största produktionsenhet och den största privata arbetsgivaren i regionen med omkring 860 anställda. Som ett av världens effektivaste kopparsmältverk producerar man främst koppar men även guld, silver, bly och zinkklinker ur råmaterial från Bolidens egna gruvor och externa leverantörer. Smältverket är också världsledande på återvinning av elektronik som exempelvis kretskort, som man utvinner främst koppar, guld och silver från.

Foto ovan: Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär. Foto: Patrick Degerman.