Skellefteå växer med digital industri

Sara Kulturhus, en av världens högsta träbyggnader

Idag bor 72 000 människor i Skellefteå. En siffra som år 2030 beräknas ha vuxit till 80 000, inte minst med satsningar på den digitala industrin.

Tillsammans med Umeå är Skellefteå en av två städer som växer i norra Sverige. Den förväntade befolkningsutvecklingen i Skellefteå ställer krav på 4 000 nya arbetstillfällen och lika många nya bostäder. Därför pågår nu en mängd olika aktiviteter för utveckla ett nytt expansivt Skellefteå där näringslivssatsningar, bostadsbyggande och infrastruktur spelar en avgörande roll.

Tydliga markanvisningar, nya aktörer och samarbeten på bostadsmarknaden samt framtida utmaningar i form social och ekologisk hållbarhet när det gäller exempelvis materialval och träbyggande.

Det här är centrala teman i Skellefteå kommuns framtidssatsningar.

Tydlig markanvisning gynnar tillväxt

Skellefteå kommun har nu tagit fram en policy för markanvisningar. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen blir nu ett viktigt verktyg för det växande Skellefteås hållbara utveckling.

– Vi har ett högre tryck idag. Det är fler som vill bygga. Därför behöver vi ett mer strukturerat upplägg för markanvisningar, säger Patrik Larsen, Skellefteå kommuns mark- och exploateringschef.

Northvolt ger högt tryck

Suget efter bostäder är stort i Skellefteå. I takt med att batteritillverkaren Northvolt anställer allt fler människor kommer trycket att öka ytterligare. Enligt mark- och exploateringschefen Patrik Larsen på Skellefteå kommun kommer man att behöva bygga minst 500 nya bostäder per år under de kommande åren för att möta efterfrågan.