Rekordstor ökning till teknisk-naturvetenskapliga program

Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga program ökar kraftigt. Foto: Ulrika Bergfors.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har i höst antagit rekordmånga studenter till sina utbildningsprogram. Antalet nybörjarstudenter är 975, en ökning med 21 procent jämfört med i fjol. Basåret har också antagit fler studenter, 245 jämfört med 187 förra hösten.

– Det är väldigt roligt att så många vill studera hos oss. Trots att vi ökat antalet antagna studenter ser vi också en stor ökning av antalet reserver till våra program, säger Sara Sjöstedt de Luna, prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Det gäller inte minst civilingenjörsutbildningarna, där antalet reserver ökat från 177 till 523. Till arkitektprogrammet har vi hela 752 reserver och för första gången på länge har vi reserver till kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap. Där står 13 personer i kö för att få börja läsa i höst.

Jämfört med hösten 2019 ökar alla nybörjarprogram utom kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd och högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik. Totalt antas 975 studenter, jämfört med 803 i fjol.

Femåriga program ökar

– På de femåriga civilingenjörsprogrammen har totalt 435 blivande studenter antagits, en ökning med 56 jämfört med fjolårets antagning. Förklaringen till ökningen är dels att söktrycket till dessa utbildningar ökat med 34 procent jämfört med i fjol, samtidigt som vi utökat antal platser med 50, säger Staffan Schedin, utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Tekniskt basår ökar också kraftigt

Det teknisk-naturvetenskapliga basåret, där studenter kan läsa in gymnasiekurser i matematik, biologi, kemi och fysik för att bli behöriga till fler program, ökar också kraftigt.

– Vi antar i höst 245 studenter till basåret, säger Staffan Schedin. Det beror dels på ökat söktryck, dels på att vi fått extra medel från regeringen och kunnat utöka med 86 nya platser.

Även till de treåriga kandidatprogrammen och högskoleingenjörsprogrammen har betydligt fler studenter antagits i år jämfört med i fjol. I genomsnitt har dessa program ökat antalet antagna med drygt 30 procent i år, vilket huvudsakligen beror på ett ökat söktryck.

– Exempelvis har kandidatprogrammet i biologi och geologi ökat från 44 till 70 antagna jämfört med hösten 2019, säger Staffan Schedin. Och på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik har vi tio reserver trots att vi ökat antalet antagna från 45 till 50.