SCA Obbola stärker forskningssamarbete

Gustaf Nygren, platschef SCA Obbola, framför fabriken

Teknikfrukost, arrangerad av Uminova Innovation, blir forskarlunch  – åtminstone den 2 juni. Gustaf Nygren, platschef vid SCA Obbola, berättar mer om företagets strävan att bli världens första fossilfria kraftliner-producent. Vilka är utmaningarna och hur kan samarbetet med forskare vid IT-institutionerna se ut?

SCA Obbola har investerat 7,5 miljarder på en ny pappersmaskin för att möta den växande efterfrågan på transportförpackningar. Stora delar av pappersbruket byggs nu om för att anpassa produktionslinjen. Med den nya maskinen kommer den årliga produktionen att öka från dagens 450 000 ton till 725 000 ton per år.

Nya möjligheter

Under den kommande tioårsperioden öppnas nu en rad möjligheter för att sätta nya standarder inom säkerhet, effektivitet och digitalisering. Vilka är utmaningarna och hur kan samarbetet med forskare stärkas? Det får vi veta den 2 juni då Gustav Nygren, platschef vid SCA Obbola, berättar mer på Uminova Innovations Teknikfrukost, som denna gång förläggs till lunch. Forskare vid IT-institutionerna vid Umeå universitet är speciellt inbjudna. 
– Vi ser fram emot att delta och diskutera möjligheterna hur vi kan samarbeta i detta stora projekt, säger Frank Dignum, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och ordförande i forskningsrådet CORE.

En mötesplats

Teknikfrukost arrangeras varje månad av Uminova Innovation. Det är en mötesplats för alla som vill bygga en ännu smartare industri- och teknikbransch i Umeåregionen. Läs mer om eventet den 2 juni med SCA Obbola och anmäl dig här: https://teknikfrukost.coeo.events/