Samverkansprojekt mellan studenter vid Umeå Universitet och Umeå kommun 

Representanter från Umeå kommun tillsammans med studenter på Systemvetenskapliga programmet
Från vänster: Sarah Boström och Jennie Israelsson från Umeå kommun tillsammans med studenter på Systemvetenskapliga programmet.

Ett projekt med Umeå Universitet och Umeå kommun bidrar till samverkan mellan akademi och samhälle. Under december har drygt 25 informatikstudenter vid Systemvetenskapliga programmet på Umeå Universitet genomfört verksamhetsmodellering och undersökt hur bl a artificiell intelligens kan användas i rekryteringsprocessen hos Umeå kommun.

Under hösten 2023 har Rikard Harr, Ulf Hedestig och Mikael Wiberg från Informatik tillsammans med HR-enheten vid Umeå kommun etablerat ett samverkansprojekt där de tar sig an en konkret samhällsutmaning som omfattar det stora framtida rekryteringsbehovet och etableringen av en attraktiv arbetsplats. Projektet syftar till att identifiera nya former där bl a disruptiv teknologi kan effektivisera och förbättra en rekryteringsprocess. Inom ramen för projektet har studenterna vid systemvetenskapliga programmet genomfört en processöversyn och analyserat fyra delprocesser inom HR-området vilket har innefattat chefsrekrytering, personalplanering, annonsering och urvalsprocessen. 

I samband med terminsavslutet presenterade studenterna utmaningar och förbättringsåtgärder för representanter från Umeå kommun. Utfallet från redovisningarna resulterade i flera nya insikter och bidrag med en tydlig koppling till verksamhetens behov.  Både studenterna vid Umeå Universitet och representanterna från Umeå kommun känner sig nöjda med projektets utfall. Studenterna tycker att de har fått med sig viktiga verktyg som kommer kunna användas senare i arbetslivet. Jennie Israelsson, HR-konsult på Umeå kommun tycker att studenternas bidrag har varit väldigt givande. 

– Det är kul att få förbättringsförslag från andra ögon. Dels att få ta del av nytänkande, dels att få bekräftelse på att man är inne på rätt spår. Det här är en jättebra möjlighet att få någonting som man kan ta med sig hem för att diskutera och ifrågasätta. Studenterna har gett väldigt bra underlag för vidare diskussion, säger Jennie Israelsson.

För universitetets del har samarbetet mellan studenterna och kommunen förstärkt inlärningen och berikat innehållet i undervisningen. Ulf Hedestig, ansvarig lärare för kursen Verksamhetsmodellering är väldigt nöjd med samarbetet.

– Det är alltid bra om studenterna får tillgång till riktiga problem och case och få chansen att intervjua externa personer när de ska lära sig hantera nya verktyg och metoder i ett socialt sammanhang.  Jag är därför mycket tacksam till att Umeå kommun har levererat fyra relevanta delprocesser och att Skellefteå kommun har bidragit med två delprocesser, säger Ulf Hedestig.

Nästa steg i samarbetsprojektet är att vidareutveckla och planera för framtida pilotprojekt baserat på studenternas redovisningar samt det förstudiearbete som genomförts vid HR-enheten.