Alexandra Björnham utvecklar en AI-tolk för icke-verbala

Alexandra Björnham

Digital Impact North inleder samarbete med Alexandra Björnham att utveckla hennes affärsidé att ta fram en AI-driven språktolk. Appen kommer vara en lättanvänd kommunikationstjänst med AI-tolk för individer med språkstörning.

Om man har problem att kommunicera med skriftliga medel eller har svårt att prata är det en stor utmaning att lyckas upprätthålla relationer över tid. Alexandra berättar att hon är mamma till en kille med särskilda behov, vilket gör att hon dagligen ser problemet på nära håll. Appen kommer erbjuda användaren att kommunicera med symboler och med hjälp av en AI-tolk översätts symbolerna till text. Hjälpmedlet ska underlätta för barn och unga med språksvårigheter att bli mer självständiga i att behålla och skapa relationer för att få ett rikare liv. 

Under våren kommer våra experter på Digital Impact North hjälpa Alexandra att utveckla en prototyp och träna upp en AI-tolk.

– I ett första skede har vi gjort en nulägesanalys av företaget och dess produkt med syfte att kunna hjälpa till att utveckla en testbar prototyp i steg två, säger Oskar Riby från Digital Impact North och RISE Umeå. 

Alexandra kom i kontakt med Digital Impact North efter att ha gått Startupprogrammet vid Uminova Innovation. Under Startupprogrammet får deltagarna utforska och utvärdera en affärsidé under tre månader för att ta reda på om idén har potential. Vid slutet av programmet blev Alexandra erbjuden att få fortsatt stöd via Digital Impact North. Alexandra är motiverad och säger att hon ser fram emot samarbetet.

– Hittills har jag fått ett jättebra intryck av de personer jag har kommit i kontakt med och jag känner mig trygg i att jag kommer få bra stöttning i att ta de första stegen att vidareutveckla min idé, säger Alexandra.

Tilldelades första pris när Nordeastipendium delades ut

Alexandras affärsidé vann nyligen första pris när höstens Nordeastipendium delades ut bland deltagarna i Uminovas Startupprogram. Stipendierna går till de deltagare som lyckas bäst med sin pitch och vars affärsidéer visar mest potential.

Juryns motivering:
Förstapriset går till ett sant impact-bolag som är redo att lösa ett stort problem. Denna entreprenör är rätt person att driva detta initiativ, beväpnad med spetskompetens, erfarenhet och värdefulla nätverk inom området. Trots entreprenörens blygsamma förväntningar på bolagets skalbarhet och storlek, ser juryn en enorm potential. Det som utmärker detta bolag är potentialen att förbättra livskvaliteten för sina kunder, en liten grupp med ett stort problem. Entreprenören bär på en genuin önskan att göra skillnad, drivet av personlig erfarenhet och ett starkt engagemang. Vi tror att ambitionen om att skapa skillnad för en grupp som behöver det som mest kommer lyckas.