Samarbete kring AI ger lyft för SCA och startups

Magnus Viström, innovationschef SCA (mitten), berättar att SCA har ett fortsatt samarbete med flera av de företag som tidigare deltagit i Forest Business Accelerator.

Startups med hållbara innovationer har genom Forest Business Accelerator fått pröva om deras hållbara och digitala idéer kan användas inom skogsindustrin. Programmet är ett samarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum och ger skogliga koncept och hållbara teknologier chansen att utvecklas på en internationell marknad.

Forest Business Accelerator antar startups från hela Sverige med fokus på hållbara och digitala innovationer som kan användas inom skogsindustrin. Affärsidén ska vara så pass utvecklad att den går att testa i verkliga miljöer.

Självlärande AI-teknik

Flera av projekten har lett fram till mycket lovande tekniklösningar. SCA Obbola utanför Umeå har till exempel med Calejo Industrial Intelligence lyckats få en bättre förståelse och träffsäkrare prognos över användningen av ånga. Projektet har potential att kunna leda till en jämnare energiförbrukning över tid och en väsentligt minskad förbrukning av fossilt bränsle i SCA Obbola utanför Umeå. Resultatet visar på den stora potentialen med att använda AI inom industrin.

Projektet visar att det är teoretiskt möjligt att med hjälp av självlärande AI-teknik och träffsäkrare prognoser minska oljeanvändningen i barkpannorna via en ändrad styrning av sodapanna, kokeri och barkpanna.

– Denna teknik är tillämpbar inom flera områden, men detta projekt är ett av få där tekniken framgångsrikt har testats inom processindustrin, säger Johannes Holmberg, VD för Calejo Industrial Intelligence.

– Vi är mycket nöjda med resultatet och kommer att gå vidare med dessa erfarenheter av AI i kommande utvecklingsprojekt, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Bildanalys i realtid

Ett annat lovande projekt för SCA har skett tillsammans med Umeåföretaget Prediktera som har utvecklat en mjukvara för så kallad hyperspektral bildanalys i realtid. Tekniken består av en NIR-kamera (nära infraröd kamera) och en avancerad mjukvara för bildanalys som gör det möjligt att snabbt analysera stora mängder material direkt i produktionen.

– Prediktera har en väldigt intressant lösning med NIR-teknologi och vi håller på att rigga ett case med syfte att karakterisera ingående flis till fabrik. Det är värdefullt att online kunna se flisens egenskaper, vilket öppnar upp för att kunna anpassa och styra processen utifrån det, säger Magnus Viström, Innovationschef på SCA.

Prediktera ser stor framtidspotential för sin lösning och har siktet inställt på att bli världsledande inom sin AI-teknik.

– Vi är redan världsledande. Vi var väldigt tidigt ute och har mycket erfarenhet och know-how som vi har byggt in i mjukvaran. Nu är tekniken mogen för industrin, inom ett till två år tror jag att den kommer att tillämpas inom skogsindustrin. Därför är det väldigt värdefullt för oss att få flera stora industrikunder som referenskunder. Målet är att SCA och andra ska börja använda den här tekniken. Vi ska ha dem som kunder, säger Andreas Vidman.

För de företag som antas till programmet väntar sju intensiva månader där de stöttas med affärsutveckling av BizMaker och får utveckla och verifiera sina innovationer tillsammans med SCA, IBM och RISE Processum.

– Accceleratorn är ett sätt för oss att komma i kontakt med ny teknik och få nya entreprenörers inspel på tekniklösningar som är viktiga för den skogliga utvecklingen. Det är väldigt intressant. Från SCA:s sida är vi väldigt nöjda med utfallet, särskilt efter det senaste året med de idéer och produkter som företagen presenterade. Vi jobbar vidare med nästan alla, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.