Konftel hjälper företag bli klimatsmarta

Stefan Eriksson och Peter Renkel från Konftel är mycket nöjda över certifieringen som klimatsmart företag.

Umeåföretaget Konftel har kvalificerat sig som ett Climate Neutral-certifierat företag vilket innebär att de kunder som väljer Konftels konferensprodukter startar med noll i koldioxidavtryck när de ersätter affärsresor med online-möten.

Climate Neutral Certified är en ny och accepterad standard grundad av den icke vinstdrivande organisationen Climate Neutral. Konftel fick certiferingen genom att mäta utsläppen av växthusgaser 2019 för att fastställa sitt koldioxidavtryck och sedan köpa koldioxidkrediter som kompensation och därutöver implementera planer för att reducera utsläppen i år och i framtiden.

– Det är inspirerande att tillhöra den första gruppen av företag med Climate Neutral-certifiering. Vi vet att våra produkter för distanssamarbete hjälper företag världen över att minska sitt affärsresande och sina utsläpp, men nu är det dags för oss att bidra till klimatet på ett bredare och djupare sätt. Climate Neutral-logotypen innebär att kunderna när de väljer våra produkter startar med noll i koldioxidavtryck. Redan det första distansmötet som ersätter en affärsresa bidrar till att förbättra det globala klimatet, säger Stefan Eriksson, Marketing Manager på Konftel.

Kompensera hela avtrycket

Alla Climate Neutral-certifierade företag har tagit samma steg för att börja arbeta med reducering av klimatpåverkande föroreningar. Processen går ut på att först göra en uppskattning av alla koldioxidutsläpp som alstras vid tillverkningen och leveranserna av ett företags produkter eller tjänster. Konftel beräknade sitt koldioxidavtryck för 2019 till 6 313 ton koldioxidekvivalenter.

Företagen måste därefter följa en uppsättning standarder för inköp av verifierade koldioxidkrediter som kompenserar hela deras klimatavtryck. Koldioxidkrediternas investeringar riktas mot reducering och avskiljning av koldioxid och stödjer en rad olika projekt som bevarande av skogar, förnybar energi och direkt destruktion av växthusgaser.

– Vi vill vara en del av Green Recovery och starta om ekonomin för en hållbar och klimatneutral framtid. Det här är ett fantastiskt initiativ från Climate Neutral, att man skapat ett certifieringsprogram och ger stöd till företag som i likhet med oss är villiga att anta utmaningen, säger Peter Renkel, CEO för Konftel.

Flyger mindre

Alla Climate Neutral-certifierade företag åtar sig att följa en handlingsplan för att minska utsläppen både nu och i framtiden. I år kommer Konftel att reducera användningen av plastpåsar till kablar med 10 procent och sänka utsläppen från affärsresor med flyg med 15 procent.