Inbjudan till Skrivarstuga EIC Accelerator den 20 februari

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator Short appliccation.

EUSME Supportkontor arrangerar den 20 februari en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan till EIC Accelerator bör läggas upp. Steg för steg kommer de att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig trygghet och kunskap i de olika momenten.

Målet med workshopen är att förmedla en förståelse för EIC-programmet, ansökningsprocessen och berätta hur expertbedömarna utvärderar projektansökans potential.

Datum: 20 februari 2024
Tid: 13:00-14:30
Plats: Digitalt