Ny chef på superdatacentret HPC2N

Professor Paolo Bientinesi har utsetts till ny föreståndare för HPC2N, High Performance Computing Center North, i Umeå. Han efterträder avgående professor Bo Kågström som efter 25 år nu går vidare till andra uppdrag.

HPC2N, är ett av Sveriges sex nationella centra för högpresterande beräkningar. Expertisen täcker alla områden och verktyg för parallell programmering inom beräkningsområden som maskininlärning, materialvetenskap och beräkningsekonomi.

Foto ovan: Malin Grönborg.

Följ HPC2N på Linkedin.

Ökad användarbas

 – Det glädjer mig att bli en del av HPC2N som erbjuder både storskalig datoranvändning och datalagring till hela landet. Framöver ser jag gärna att vi kan öka användarbasen till att inkludera vetenskapliga discipliner som beräkningsmedicin, skogsbruk och atmosfärsforskning som kan ha enorm nytta av högpresterande resurser och algoritmer, säger Paolo Bientinesi som nu tar över som föreståndare.
Han är professor i datavetenskap på Umeå universitet med inriktning mot högprestandaberäkningar, främst matematiska beräkningar inom discipliner som biologi, kemi, datavetenskap och materialvetenskap med syfte att uppnå både hög produktivitet och effektivt utnyttjande av resurserna.

För svensk forskning

Fokus för HPC2N har varit att höja den nationella kompetensen inom högpresterande beräkningar och överföra HPC-kunskap och teknik till nya användare inom den akademiska världen.

– Målet nu är att utöka våra storskaliga dator- och lagringslösningar för att möjliggöra svensk vetenskap i aldrig tidigare skådad omfattning, säger Paolo Bientinesi.

– Att ansvara för den långsiktiga utvecklingen av HPC2N har varit en utmanande, formativ och mycket fruktbar resa. Jag kommer nu att fortsätta som senior professor vid Institutionen för datavetenskap med fokus på vårt samarbete inom e-Vetenskap mellan universiteten i Lund, Uppsala och Umeå. Dessutom kommer jag att agera som rådgivare på HPC2N, säger Bo Kågström, professor.

Läs hela reportaget här

High Performance Computing Center North (HPC2N)

Ett av de nationella superdatorcentren i Sverige, grundat 1966. Verksamheten finansieras av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och parterna Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska Institutet för rymdfysik i Kiruna, Sveriges lantbruksunikempeversitet och Mittuniversitetet. Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har generöst finansierat datorresurser vid HPC2N.