Miljardanslag från Wallenbergstiftelserna bidrar till artificiell intelligens

Professor Helena Lindgren, till vänster i bild, är en av de forskare inom AI vid Umeå universitet som får anslag via Wallenbergstiftelserna.

Umeå universitet får stora bidrag ur Wallenbergstiftelsernas anslag på totalt 2,4 miljarder till bland annat artificiell intelligens.

De största anslagen som kommer Umeå universitet till del kommer från forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som finansierar ett flertal nya professorer i Umeå, inklusive rekryteringspaket med doktorander och postdoktorer.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är en kraftfull satsning fördelat på ett flertal svenska universitet där Umeå universitet är ett. Forskningsprogrammet har fokus på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Programmet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande.

En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. WASP-programmet kommer att rekrytera minst 60 forskargrupper till Sverige och driva en forskarskola med upp till 400 doktorander. Medfinansiering från universitet och svenska industriföretag uppgår till 1,3 miljarder.

Umeå universitet har även fått ansvaret för att koordinera det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, om 660 miljoner kronor, som ska undersöka de konsekvenser som följer av de teknikskiften som samhället står inför, bland annat med artificiell intelligens och automation.

Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor från Wallenbergstiftelserna. Huvuddelen av Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av familjen Wallenberg eller bildade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt 2,4 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,3 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna varje år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under det gångna året.

– Det är glädjande att Stiftelserna kan fortsätta att anslå belopp i storleksordningen 2,4 miljarder kronor och till och med öka anslagen jämfört med föregående år. Detta kan ske tack vare fortsatt ökade utdelningar från de bolag som ingår i Stiftelsernas innehav i Investor och FAM. Bolagen bidrar på så vis också till att utveckla Sverige som forskningsnation och ge excellenta forskare från hela världen förutsättningar för nya forskningsgenombrott. Senaste 10 åren har Wallenbergstiftelserna anslagit närmare 19 miljarder kronor, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.