Factuals sprider goda berättelser från norr

Jan Axelsson, Jennie Tinderfjäll och Arvid Sundqvist är teamet bakom Factuals och Red Carpet Media.

– Vi vill att positiva berättelser ska få en större plats i en värld full av negativa och falska nyheter. Med Factuals skapar vi korta digitala dokumentärer som inspirerar med faktabaserade historier från människor, företag, forskning och platser, säger Jan Axelsson, vd för produktionsbolaget Red Carpet Media som ligger bakom satsningen.

Factuals är en egen publicistisk plattform, vilket ger frihet i berättandet men också vilka bolaget kan samarbeta med jämfört med traditionella medier, menar Jan Axelsson. Kanalen fokuserar på innehållet men tar också ansvar för distributionen, bland annat genom en AI-motor som skapar optimala kontexter både på sociala medier och andra publika plattformar.

– Man skulle kunna säga att vi är ett datadrivet Forbes eller Dagens Industri sett till målgruppen men innehållet skiljer oss åt och vi satsar huvudsakligen på mobil video med hög genomtittning. Våra berättelser från Norden ges nu möjligheter att nå ut till beslutsfattare och intellektuellt nyfikna i hela världen, säger Jan Axelsson.

Från lokalt till globalt

Kanalen har utvecklats de senaste tre åren i användaranalyser, tester, att hitta rätt samarbetspartners och förstå vilka behov företag och organisationer har av nationell och internationell kommunikation.

– Klimatfrågan är en hjärtefråga där vi nu samproducerar en serie tillsammans med Vattenfall, som ger nya perspektiv på hur mycket som faktiskt görs och att det trots allt finns en hel del hoppfulla fakta. Vi söker också det oberättade och fantastiska utanför storstäderna. Vita fläckar på kartan utanför de nationella mediernas strålkastare har ett särskilt fokus och därför är det också naturligt att en av våra första serier handlar om norra Sverige som genomgår en fantastisk brytningstid just nu, säger Jan Axelsson.

Film om videospel som läker hjärnskador

Bland filmerna som Factuals lanserar finns en film om Skellefteåföretaget Brokk:s superrobot som används för att riva katastrofdrabbade kärnkraftverket i Fukushima, forskare som producerar fiskmat från träd till fiskodlingar och en film om forskningsbolaget Brain Stimulation som utvecklat ett videospel som kan rehabilitera strokepatienter, se filmen nedan.

Kreativ filmproduktion

Jan Axelsson menar att journalistik har en stor brist i att den oftast fokuserar på det negativa och konflikter. Reklamen bygger å andra sidan på överdrifter och är inte trovärdig.

– Det är på grund av bland annat detta som flera alternativ vuxit fram framför allt i USA som till exempel Vox och CNNs Great Big Story. Det vi gör är att vi tar våra erfarenheter därifrån och vad vi tycker är det bästa i journalistikens hantverk, kreativ filmproduktion och datadistribution. Det viktigaste för oss och våra samarbetspartners är att det ska vara enkelt att nå ut med grym och trovärdig storytelling som förflyttar kommunikationen och skapar verklig mätbar effekt. Den resan har vi bara börjat även om vi känner vinden i seglen med så många innovativa samarbetspartners och tekniskt kunnande i ryggen, säger Jan Axelsson.

I Factuals redaktion samlas bland annat erfarna journalister och ett växande nätverk av filmproducenter med stor erfarenhet från såväl nationella som internationella medieproduktioner som till exempel CNN, TV4 och National Geographics. För att skapa bästa möjliga innehåll, sammanhang och räckvidd arbetar Factuals även med dataanalys och artificiell intelligens för att bättre förstå tittarnas behov och beteenden men också skapa nya typer av kontexter och distribution.

Samarbetspartners är Adlede, Context Media, We are Levels, och Floe samt en rad frilansare. Bolaget har även fått affärsstöd av Uminova Innovation.

Se fler videofilmer från Factuals.