”Inlandet får inte hamna i AI-skugga”

Malå. Foto: ricke.se

Artificiell intelligens ska bidra till utveckling av Västerbottens inland. Malå är en av orterna som är först ut.

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projektet RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om artificiell intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom AI-tekniker i produkter och tjänster.

– I takt med att AI får större betydelse inom allt fler vetenskapsområden blir kunskap inom AI en viktig kompetens inom många yrken och branscher. RegAI är ett utvecklingsprojekt som ger företag i Västerbottens inland möjlighet att integrera AI i sina verksamheter, vilket är mycket värdefullt inför framtiden, säger Anna Karin Horney, enhetschef utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

”Inlandet får inte hamna i AI-skugga.”

Projektet startar i september och har näringslivet som målgrupp, men om intresse finns från offentligt anställda eller privatpersoner kommer även de att få delta i mån av plats. De teoretiska momenten fokuserar bland annat på vad införandet av AI-lösningar kan betyda för lönsamhet och kompetensbehov medan de tekniska momenten innebär labbar där deltagarna praktiskt får prova på att jobba med programmering. Här ges utrymme för stor flexibilitet eftersom tanken med projektet är att möta deltagarnas specifika behov och intresse.

– Artificiell intelligens kommer att påverka oss alla, inte minst näringslivet. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ser till exempel bristande insikter om AI och brist på kompetens som reella hot mot vår tillväxt. Inlandet är ju lika utsatt för dessa hot som övriga delar av länet och får absolut inte hamna i någon slags ”AI-skugga”, säger Thomas Kvist, projektledare, Region Västerbotten.