Gott hopp för Vitec trots coronakris

Lars Stenlund, vd Vitec.

Lars Stenlund, vd för Vitec, berättar i ett pressmeddelande om hur coronautbrottet ställer företaget inför helt nya utmaningar när hela samhället stänger ned. Men riskspridningen är god i Vitec, menar han, och ser trots allt positivt på möjligheterna att klara av pandemin.

– Jag har som vd i Vitec genomlevt den svenska 90-talskrisen, internetbubblan runt millennieskiftet, finanskrisen 2008 och upplever just nu coronakrisen. På 90-talet var Vitec en liten firma med små resurser och mycket känslig för avbrutna enstaka projekt. När det var som sämst kring -93 var det fråga om dagar för att rädda bolaget då likviditeten var utraderad. Vid millennieskiftet hade vi en bättre affärsmodell och var lönsamma vilket andra ”IT-bolag” i allmänhet inte var och framme vid finanskrisen lärde vi oss hur viktigt det var med en riskspridning. Många av de komponenter vi erfarit vid de olika kriserna finns också i denna kris, men en nedstängning av hela samhället är förstås en ny ingrediens, menar Lars Stenlund.

God riskspridning

Lars Stenlund menar att Vitec har en mycket god riskspridning med en verksamhet som spänner från frisörsalonger i Norge som fått stänga ner till apotek i Danmark som närmast kan ses som systemkritiskt i en pandemi.

– Vi har 15 000 kunder i 24 olika affärsnischer i fyra länder, där cirka 40 procent utgörs av offentliga kunder. I det korta perspektivet har vi bara påverkats marginellt, menar Lars Stenlund.

Liksom de flesta andra företag på börsen rasade också värdet på Vitecs aktie, 23 mars var den nere på 130 kronor. Men de tre senaste veckorna har värdet återhämtat sig för att den 16 april ligga på 188 kronor, en värdeökning med 27 procent.

Faran inte över än

Det är dock för tidigt att ropa faran över, betonar Lars Stenlund.

– Om nedstängningen av samhället blir långvarigt förväntar vi oss påverkan på tjänsteintäkter och den rörliga andelen av repetitiva intäkterna ”tickintäkterna”. Konkurser på kundsidan kan heller inte uteslutas, men så länge kunderna finns kvar är våra system nödvändiga för deras dagliga drift. För att vara ordentligt förberedda för ett kraftigt negativt och utdraget förlopp har vi i koncernledningen haft tät dialog med alla affärsenheter och analyserat potentiella förlopp och därmed upprättat scenarioplanering med åtgärder för olika utfall, säger Lars Stenlund.

Han avslutar sin kommentar med orden:

– Så i denna tid av pandemi – vad gör vi? Vi lyssnar på myndigheterna, tvättar händerna, arbetar hemifrån, har digitala möten, servar våra kunder och gnetar vidare.